අද දිනය නම් කෙරෙන්නේ World Backup දිනය ලෙසටය. හදාරනන් පෙන්වා දෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙමින් වේගවත් වන තොරතුරු ලෝකය තුල දත්ත ගොනුවක් අහිමි වීමටද විටක ගත්වන්නේද නිමේශයක් විය හැකි බවයි. මෙවැනි තත්වයකට හේතුව විවිධ විය හැකි අතර විටක ස්වභාවික හේතූන්ද විටක අත්පසු වීම්ද විය හැකි බවයි. මෙසේ අතුරු දහන් වන තොරතුරු ගොනු ඔස්සේ ආයතනික හෝ පෞදගලික පැමිනිය හැකි අපහසුතාවයන් සදහා හොඳම විසදුම වන්නේ එකි නෙකින් දුරස්ත වු ස්ථාන දෙකකදී පවතිවා ගෙන යන බැකප් දෙකක් බවටයි යොජනා වන්නේ. අද වන විට බහුලව භාවිතාවන Cloud සේවාවක පහසුවෙන් මෙසේ දත්ත ගොනු ‍රැඳවීමට පහසුකම් ඇති අතර තවත්  පිටපතක් අදාල ස්ථානයේම වෙනත් මාධයයක් ඇසුරෙන් පහසුවෙන් පවත්වාගෙන යා හැකි බවටයි පෙන්වා දෙන්නේ. විටක පෞද්ගලිකව වටිනා මතක සැමරුම් ගෙනෙන ඡයාරූප පෙලක් මේවා අතර විය හැකිවා සේම විටක අයතනිකව වටිනා දත්ත ගොනුවක් විය හැකිය. වැඩි දුරටත් භාවිතාකරන්නන් අතරින් සියයට 30 පමන තවමත් මෙසේ දත්ත පිටපතක් රදවා තබා ගන්නට කටයුතු නොකරන බවට ගනනය වනා තර සැම විනාඩියකදීම සාමානයයෙන් මොබයිල් දුරකථන 113ක් සොරා ගැනීමට ලක්වන බවට වන සංක්‍යාලේඛන ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.