අප මිනිස් කථාන්දරයේ තීරනාත්මක යුගයක අප සක්කිෂිකරුවන් වෙන්නෙමු . විශ්වයේ ඔනෑම පෙදෙසක බිහිවන ජීව ගොනුවක එක් තීරනාත්මකම හැරවුමක් අප අත්දකිමින් සිටින්නෝ වෙමු. තම සමකාලීනයන් වෙතින් ස්වාධීන වෙමින් ඉහලට එසවෙන්නට ප්‍රධාන සාධකය වන ලද ” මතක තබා ගැනීම හා ඒවා නැවත සැකසීමේ හැකියාව” අප සාර්ථකව යාන්ත්‍රීක කර දුර හා කාලය සාධකය ඉක්මවමින් අනෙකා සමග බෙදා හදා ගනිමින් සිටින්නෙමු. අපගේ මේ නව ශක්‍යතාවය සමග සමග ලිය වෙන හෙට දවස පිලිබඳව බොහෝ සුබවාදී බලාපොරොත්තු සමග උදාවන හිරු දිනයක් අපගේ සැමදා බලාපොරොත්තුව වේ.
Pubudu Siriwansa