වර්ණවත්, සාරවත්, ඵලබර ගෙවත්ත නිවසක ට විය හැකි අපූර්වතම ආභරනයයි. නිවැසියන්ගේ කයික, මානසික නිරෝගී බවට මෙන්ම සතුටට පමනක් නොව පැමිනෙන අමුත්තෙකු වෙතට එවන් ගෙවත්තක් ගෙනෙන්නේ මහත් සැහැල්ලුවකි. ඇති ඉඩකඩ ප්‍රමානය, දැරිය හැකි වියදම හෝ වෙන්කල හැකි කාලය පිලිබඳව වන සීමාවන්ට ඔබගේ අලංකාර ගෙවත්ත පැමිනීම සීමාකල හැක්කේ සැබෑවටම ඔබට ඒ ගැන වන අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රමානය අනූව වනු ඇත. අලංකාර මෙන්ම ආර්ථික වාසි ගෙනෙන විසිතුරු මල් හා කොල වර්ග මෙන්ම නිරෝගී හා ආර්ථික වාසි ගෙනෙන්නට හැකි පළතුරු හෝ එලවළු සදහා දිනකට හෝරාවක් නැතිනම් සතිඅන්තයට හෝරා කිහිපයක් වෙන් කිරීම ඔබ නොසිතන තරම් පලදායී  අත් දැකීමක් වනු ඇති බවට සහතික විය හැක. එවන් අපූරු අත්දැකීමක් සදහා ඔබට සහය වීමේ අරමුනින් වෙන් වන මෙම ඉඩ කඩකි මේ.

– www.avissawella.com