…………….එය නුදුරු අනාගතයේ දිනයක උදෑසනක විය. නිවස පිහිටි මද උස් කඳුබෑවුමෙන් නැගනහිරින් වන කෙටි තැනිතලාව මදින් ගලා යන සංගාවේ දියරල පෙල මතට ඈතින් වන කදු වලල්ලෙන් මෝදුවන හිරු කිරන යාන්තමින් ඉහිරෙන තවත් ප්‍රොබෝදමත් දවසක් ඇරබෙමින් තිබිනි.නිවසේ ප්‍රධාන පරිගණකය විසින් නිවසේ කාල ගනකය හා දවසේ කාලසටහන මෙන්ම සිරුරේ ක්‍රියාකාරීතය පමනක් නොව දවසේ වැඩ කටයුතු සටහනෙහි වන මද දුරින් වන නගරයේ මාවත්වල තදබදය අදී සියල්ල ගනනය කොට අවදිවීමට කාලය එය බව තීර්නය කලාය.නිදන කාබරය නිමවී ඇති ඝන වීදුරුමය බිත්තිවල වූ පාරදෘශ්‍ය බව ක්‍රමයෙන් මතුවන්නට පටන් ගති. ඇදෙහි මෙට්ටයට සම්බන්දව ඇති සම්බාහන පද්දතිය ක්‍රමයෙන් අවදිව සිරුරට ප්‍රබොදමත් අවදියක් සහතික කරනුවස් ක්‍රියාකරන්නට විය.
පසුගිය සංචාරයේදී නවා තැන්ගත් අපූරු නිවාඩු නිකේතනයේ අවට වූ සුන්දර දසුන් වලින් පරිගනකය තොරාගත් දසුන් කිහිපයකින් කාබරයේ බිත්ති සැරසෙන්නේ මේ මොහොතේ අවට සැබෑ පරිසරයේ අපූරත්වයද නොසගවමින්ය.සමාන්තරව ක්‍රියාත්මකවන නිවසේ හඬ පද්ධතිය මා මහත් සේ ප්‍රියකරන ස්වාභාවික කුරුළු හඬ කිහිපයක් සමග උදැසන ප්‍රබෝදය හගවන එලියෙන් වන සැබෑ පරිසරයේ නෙක ස්වාභාවික හඬ රටා ගෙනෙන්නට විය.නිවසේ වායු පලනයද ප්‍රධාන පරිගණකයේ අන පරිදි ක්‍රමයෙන් එලියෙන් වන ස්වභාවික සුලං පොද ක්‍රමයෙන් කාබරයට පමනක් නොව මුලු නිවස තුලටම ගෙනෙන්නට පටන් ගත්තාය………..
– Pubudu Siriwansa