එලෙබෙමින් ඇත්තේ 2015 වසරය. තොරතුරු ලෝකයේ අපූර්වතම දෑ බොහොමයක් වෙනුවෙන් 2015 කෙරෙහි දැනටමත් අවධානය ලබා ගෙන අහවරය. Windows 10 ඉන් පලමු වැන්න වීම කිසිදු විවාදයකින් තොරය. ලොව Pc බහුලතම භාවිතාවක් ලබන මෙහෙයුම් පද්ධති අතර ප්‍රමුකයා ලෙසට එය ගෙනෙන භාවිතාවන් සමස්ථ තොරතුරු තාක්ශන භාවිතාවටම බලපාන බවට පිලිගන්නට සිදුවීම ඊට ප්‍රධානතම හේතුව ලෙසට සැලකිය හැකිය. Cortana සමග වාචිකව Desktop පරිසරය මෙහෙයවන්නට තොරතුරු ලබා ගන්නට හැකියාව තම Pc එක තුලට , අන්තර්ජාලය දිසාවට මෙන්ම තම Onedrive තොරතුරු රඳවන ක්ලවුඩ් මූලික අවකාශය දෙසට වීම වඩාත් පහසුවක් වනු ඇති බවට දැනටමත් විචාරනය වී අහවරය. Google වෙතින් එන driverless car technology අවසාන අදියරේ ප්‍රධාන මාවත්වල අත්හදා බැලීමට සූදානම් බවට ප්‍රකාශවීම සමග එහි වෙළඳ නිකුතූන් එලබෙන වසරේ පැමිනීමට ඇති ඉඩකඩ පිලිබදව මේ වන විට බලාපොරොත්තු පලවෙමින් ඇත. නෛතික ගැටලු කිහිපයක් විසදීමෙන් අනතුරුව එය සිදුවිය හැකි බවට පෙර නිගමනයකට එලබිය හැකි පරිසරයක් නිර්මානය වී ඇත. එසේම Google වෙතින් පැමින තවමත් අත්හදා බැලීමේ මට්ටමේ ඇති Google Glass වල අවසාන සංස්කරනයක් අත්හදා බැලීමේ මට්ටමින් වත් පැමිනීමට ඉඩ බොහෝය.
samsung flexible screen නැතිනම් නම්‍යතිර දුරකථනය 2015 තුලදී භාවිතාකරන්නන අතරට එනු ඇති බවට කිසිදු සැකයක් නැත. ආයතනික මට්ටමින් එය සාර්ථකව අත්හදා බැලෙමින් ඇති බවට පසුගිය කාලයේ හෙලිව තිබිනි. ඇපල් ආයතනයේ අනනයතාවය නැවත නිවේදනය වන Apple’s smartwatch වඩාත් දියුනු සංස්කරන ඔස්සේ 2015 වසරේදී පැමිනීමක් කෙරෙහිද හදාරන්නන් තුල ඇත්තේ නොමද බලාපොරොත්තුවකි. මීට අමතරව 5G සමග මොබයිල් තොරතුරු සංනිවේදනයේ මීලග පියවරට මෙන්ම USB3.1 සමග 4K Display සදහා දත්ත ලබා දෙන්නට වැනි දැනට ඇති සීමා ඉක්මවායාම වැනි බොහෝ බලාපොරොත්තු දැනටමත් පලවී ඇත.