අඹතලේ බලකො‍ටුවේ සිට බස්නාහිරට වන්නට විහිදෙන භූමිභාගයකි. එම භූමියේ විශාලත්වය සලකන්නේ නම් පෙර කී බලකො‍ටුවේ සිට සැලකීමේදී පරණ පාර ඔස්සේ සැතපුමක් පමන දිගින් යුත්ත වන්නට ඇති බවයි හදාරන්නන්ගේ යෝජනාව වන්නේ. පලල සැලකන්නේ නම් පැරණි අම්බලම තිබූ ස්ථානයේ සිට වර්ථමානව භාවිතයෙන් පවසන්නේ නම් රණ බිම මාවත ඔස්සේ ඉන් අඩ දුරක් දක්වා වැටී තිබුනු බවට පැවසේ. තවත් ආකාරයකින් මේ ඓතිහාසික භූමි භගය පැහැදිලි කෙරෙන්නේ හේවාගත වෙළත්, නිරිමා වෙලත් අතර ප්‍රදේශය ලෙසට පැහැදිලි කෙරේ. සියලු සීතාවක යුගයේ සිදුවූ මුල්ලේරියා ආශ්‍රිත සටන් වල භුමිභාගය මෙහිය. අකංඩ සටන් පෙලක් දශක ගනනාවක් තිස්සේ මෙහි ගලා ගිය බවටයි ඉතිහාසය හදාරන්නන් පෙන්වාදෙන්නේ. අඩුම වශයෙන් රාජකීයයන් හයදෙනෙකු වත් මෙම භූමිය ආශ්‍රිතව සටන් මෙහෙයවමින් මේ භූමිභායේ තම පා සටහන් තබන්නට ඇති බවටයි ඉතිහාසය පැහැදිලි කරන්නේ. සැතපුම් දහස් ගනනක් දුරින් වූ පෘතුගාලයේ ආක්‍රමනිකයන්ට පවා සසල කරවන්නට සමත් සටන් සිදුවූ මෙම භූමිය සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන්ටද  අන්ත පරාජයක් කැදවන්නට මෙම භූමිය මත සිදුවූ සටන් වලදී හැකිවිය.