බොහෝ විට ඔබ පරිගණකයේ සුරක්ශිතභාවය සදහා ආරක්ශක මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කල පමනින් තවදුරටත් පරිගණකයේ ආරක්ශාව පිලිබදව සැලකිලිමත්වීමට යමක් ඉතිරිව නැති බවට හැගීමක් ඇතිකර ගැනීම සුලබව දක්නට ලැබෙන අත්දැකීමකි.විටක එම ආරක්ශක මෘදුකාංගය කල් ඉකුත්වූ එකක් තත්වයට පත්වන තුරු ඒ පිලිබදව අවධානයක් යොමු නොකරන්නට කටයුතු කරනු දක්නට පුලුවන.පලමු සරල කාරනාවනම් ආරක්ශාව යනු අවසන් නොවන කාරනාවකි. පහර දෙන්නන් වඩාත් සංකීර්න ක්‍රමවේද භාවිතයට පිවිසෙන්නා සේම ආරක්ශක මෘදුකාංග සමාගම්ද ඒව සදහා ප්‍රථිආරක්ශක මෘදු විසදුම් නිර්මානය කරයි.එවිට පහදෙන්නා වඩ වඩාත් සංකීර්න ක්‍රමවේද වලට පිවිසෙයි.
සමහර විටකදී ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබගේ ආරක්ශක මෘදුකාංග වල ක්‍රියාකාරීත්වය අක්‍රියකරන්නට පහර දෙන්නා සමත්වන්නට පුලුවන.තවත් විටක යාවත්කාලීනවීම නතරවී ඔබගේ මැදිහත්වීමක් අවශව එම මෘදුකාංගය පවතිනවා වන්නට පුලුවන. නිශ්චිත කාලසීමාවකට වරක් පරිගණකයේ නිවැරදි පැවත්ම පිලිබදව ඕබගේ අවධානය යොමු කිරීමේ පුරුද්ද එහිදී වැදගත්වනු ඇත.සතියකට වරක වත් ඩෙස්ටොප් මුහුනතහි පවතින අනවශ්‍ය ගොනු ඉවත්කර දැමීම අවශ්‍ය ගොනු අදාල ස්ථානයන් වෙතට ගෙන ගොස් දැමීම වැඩි භාවිතයක් ඇති ඔබ සදහානම් අත්‍යාවශ්‍ය කාරනාවකි.පරිගණකයේ යහ පැවත්ම සදහා සහය වීමට මෙහෙයුම් පද්ධති සමග පැමින ඇති මෘදු සහයන් භාවිතාකිරීම හෝ වැඩි පහසුකම් ඇතිව ලබා ගන්නට හැකි නොමිළේ හෝ මුදල්ගෙවා ලබා ගත හැකි එවැනි බාහිර මෘදුකාංගයක් තොරා ගෙන ස්ථාපනය කොට කලකට වරක් ඒවා ස්වංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීමට සලස්වාතැබීම වැදගත්වේ.වැදගත්ම කාරනාවක් වන්නේ ඒවා ස්වංක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වීමට සැලස්වීමෙන් පමනක් සැහීමකට පත්නොවී ඉද හිටක හෝ  ඒවා නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන බවට සැලකිලිමත්වීමත් වේ.
තවත් පසකින් සැලකීමේදී එකවර ආරක්ශක මෘදුකාංග කිහිපයක් ස්ථාපනය කොට තැබූ පමනින්ම ඔබගේ පරිගණකය වඩාත් සුරක්ශිත තත්වයේ පවතින බවට වැරදි නිගමනයකට එලබීමද දැක්විය හැක. පලමුව දෙවනුව ස්ථාපනය කරන ආරක්ශක මෘදුකාංගය දැනටමත් එහි පවතින මෘදුකාංගයත් සමග සහයොගයෙන් කටයුතු කරන බවට් ස්ථාවර කර ගැනීම වැදගත්වේ. වඩාත් නිවැරදි ක්‍රම වේදය ලෙසට පිලිගැනෙන්නේ වඩාත් හොදින් ක්‍රියාත්මක වන ආරක්ශක මෘදුකාංගයක් නිවැරදිව ස්ථපනය කොට ගෙන ඒය නිවැරදිව යාවත්කාලීන වෙමින් පවතින්නට කටයුතු කර තිබීම වේ. කාලයකට වරක් අවශ්‍යනම් බොහොමයක් ආරක්ශක මෘදුකාංග ආයතන විසින් කලකට වරක් නිකුත් කරන Stand alone මෘදු ටූලයක් භාවිතාකිරීම වේ.මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගමෙන් පවා මෙවැනි මෘදු ටූලයන් කලකට වරක් නිකුත්කරන අතර යාවත්කාලීන සම්පූර්නයෙන් විවෘතව තැබීම ඔස්සේ හෝ කලකට වරක් ඒවා පිලිබදව විමසා බැලීමෙන් මෙම පහසුකම් ලබා ගන්නට හැකි වනු ඇත.