තව දුරටත් තොරතුරු තාක්ෂනය මේසය මත දිදුලන උපකරනයක් වනවාට වඩා දෛනික ජීවිතයේ භාවිතාවන උපකරන තුල සැගවෙන හැකියාවක් වීමේ කාලය පැමිනෙමින් ඇත. නැතිනම් පැමිනෙන්නට ආරම්භවෙමින් ඇත. වඩාත් මිතුරු විය හැකි උපකරන ලෙසට වන උපැස්යුවල, අත් ඔරලෝසුවේ සිට වාහනය, ශීතකරනය, රූපවාහිනියේ සිට නිවසේ ප්‍රධාන මෙසය, ප්‍රධාන දොර‍ටුව වැනි නෙක ආකාර දක්වා එය පැතිරෙන බවට ඉගි පලකරමින් ඇත. ඒ ඒ උපාංගයේ කාර්යභාරය සමග මිත්‍රවීම මෙන්ම සංයුත්ත විය හැකි ප්‍රායෝගික අනෙකුත් පහසුකම් සදහා මෙම සූදානම ඉදිරියට යනු ඇත. සමහර විටක ඔබ වෘතීය මට්ටමකින් තොරතුරු අවකාශ භාවිතා කරන්නෙකු නොවන්නෙ නම් කලකදී ඔබ මිලඳී ගත් සර්වර පහහුකම් සමග සම්බඳ වන නෙක උපාංග ජාලය ඔබෙන් තොරතුරු තාක්ෂනික බව හොඳින්ම වසා තබා ගනු ඇත.
පෞද්ගලික ඩිජිටල් සාහයකයා වඩාත් ප්‍රබල වෙමින්ද සිටී. windows 10 සමග පැමිනෙන පනිවිඬය වන්නේ ඔබ ඉඩකඩාලසන ප්‍රමානයේ හැටියට ඩිජිටල් සාහකයා ඔබව හදාරමින් නිරන්තරයෙන් ඔබ පසු පසින් පැමිනෙමින් කාර්යාල මෙන්ම පෞද්ගලික සහයකයා වන්නට හොඳින්ම සූදානම් බවයි. වඩාත් සංකීර්න ඇල්ගෝරිතමයන් ඔස්සේ උසස් තාර්කික හා බුද්ධිමත් බවක් මෙන්ම විශාල දත්ත ගොනු සිසාරමින් වඩාත් පෞද්ගලික රුචියට ගැලපෙන සහය දෙන්නට මෙම හැකියාව අද වන විට සූදානම් වෙමින් සිටී. අනාගතයේදී ඇපල් වල සිරි මෙන්ම ගූගල් වල ඔකේ ගූගල් සමග ද මුසුවන මයික්‍රසොෆ්ට් වල කොටානා ඔබේ පලමු අවධානයෙන් ගිලිහෙන තොරතුරු අවකාශය ‍රැගෙන එන්නා වන්නට ඇති ඉඩකඩ විශාලය.
– Pubudu Siriwansa