ඔබේ නැතිනම් නිවසේ සුරතලා ඔබගේ මෙන්ම නිවසේ සැහැල්ලු වාතාවරනයකට මනා සහයක් ගෙනෙනු අනිවාර්යය. විනෝදය මෙන්ම, සැහැල්ලිව පමනක් නොව, හිතවත් කමක් මෙන්ම සාමුහික බවකට මග කියන්නට සමත් මෙවන් සුරතලෙකු තොරා ගැනීමේදී සුනඛයෙකු වෙතට හිමිවන්නේ වැඩි අවස්ථාවකි. හදාරන්නන් පැහැදිලි කරන්නේ මෙසේ ජීවිතයට සමීප කරගන්නා සුනඛ සුරතලෙකු සමග නිරෝගී සබඳතාවයකට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සිතැගි පිලිබඳවද අවබෝදයකින් සිටීම වැදගත් වන බවය. සුනඛයෙකු සැලකීමේදී “වල්ගය” ට විශේෂ තැනක් හිමිවන්නේ ඔවුන්ගේ හැගීම් පලකිරීමේදී “එය ” වෙතට වැඩි අවධානයක් ලැබෙන බැවිනි. පහත දැක්වෙන්නේ හදාරන්නන් විසින් යෝජනා කරනු ලබන සුනඛ සුරතලුන්ගේ සිතැගි හැදුනා ගැනීමට සහය වන එවැනි අවස්ථා කිහිපයකි (body language). ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ ඔබගේ සුනඛයා සති දෙක තුනක අවධානයකින් හැදෑරීමෙන් මෙම තේරුම් ගැනීම් වලට පහසු වන බවත් වසර සිය දහස් ගනක ආශ්‍රිත පැවැත්ම ඔස්සේ subconscious මට්ටමින් මේ සදහා මනා නම්‍යතාවයක් මේ දෙකොටස අතරම ඇති බවත් මෙන්ම ඔවුන් අතර වෙනම අනන්‍යතාද පැවතිය හැකි නිසා වඩාත් අවධානයකින් හැදෑරීම ඔස්සේ ඔවුන් ගැන අවබෝදය පැහැදිලි කර ගැනීම වඩාත් වැදගත් විය හැකි බවයි.

1) ඔබගේ සුනඛයා සැහැල්ලු වල්ගය වැනීමක් ඔස්සේ ඔබට හඟවන්නේ ඔහු සැහැල්ලු බවත් මෙන්ම යම් සිදුවීමක් නැතිනම් අපේක්ෂාවකින්ද සිටින බවය. සමහර විටක සුනඛ සුරතලා ඔබ සමග ‘සැහැල්ලු ඇවිදයාමකට සූදානම් බවක් හෝ ඔබට කරන ආරාධානාවක් විය හැකි බවට හදාරන්නන් යෝජනා කරයි.

2) සුනඛ සුරතලා පහත් කර ගත් වල්ගය මද වේගයෙන් වැනීම ඔබ වෙතට කිය පාන්නේ ඔහුට ඔබව තේරුම් ගැනීමට අපහසු බව හා ඔහුගේ කැමැත්ත්ක් සදහා අවසර පැතීමක් විය හැකි බව හදාරන්නන් පෙන්වා දෙනවා.

3) තවත් අවස්ථාවකදී සුනඛ සුරතලා කෙලින් ආකාරයට ඉහලට යොමුවූ වලිගය විටින් විට වනමින් පලකරන හැගීම වන්නේ ඔහු ඔබගේ අනසක නුරුස්සන බවක් හා ඔහුගේම ආධිපත්‍ය පිලිබඳව විස්වාස තබන බව විය හැකි බවයි.

4) හදාරන්නන් පවසනවා විටක ඔබගේ සුනඛ සුරතලා පහත් කරගත් වල්ගය වෙගයෙන් වැනීම සිදුකරමින් පවසන්නේ, ඔබගේ ස්වාමීත්වයට එකගවීමට කැමති බව හා ඔබට සවන්දීමට සූදානම් බව පැවසීමට බවයි.

5) තවත් විටකදී සුනඛ සුරතලා තම වල්ගය සෘජුව, පොලවට සමාන්තරව, නිශ්චලව තබාගැනීමෙන් පවසන්නේ තමන් දැඩි අවධානයකින් සිටින බවයි.

6) තවත් විටක දී පොලවට සමන්තරව සෘජු වල්ගය හඟවන්නේ ඔබගේ අනට කීකරු වූ බව ලෙසටයි හදාරන්නන් පැහැදිලි කරන්නේ.

7) විටක ඔබේ සුනඛ සුරතලා තම වලිගය ඉහලට හා ස්ථීරව පවත්වා ගන්නා අවස්ථා කියාපාන්නේ තමන් ස්ථාවර විස්වාසනීය තත්වයක සිටින බවටය.

8) තවත් අවස්ථාවකදී ඔබගේ සුනඛ සුරතලා තම වලිගය සැහැල්ලුවෙන් පොලොව දෙසට යොමුව තිබෙන අවස්ථාවකදී හඟවන්නේ ඔහු හෝ ඇය ඔබ සමග සැහැල්ලු හා එකග මනසක සිටින බවය.

9) විටකදී ඔබ සුරතලා පහත් කරගත් හා දෙපසට සෙලවීඅක් දක්වන්නේ නම් ඔහු අවිනිශ්චිත හා අපැහැදිලි තත්වයක වන බවට කරන ඇඟවුමක් බවටයි හදාරන්නන් යෝජනා කරන්නේ.

10) සුරතල් සුනඛයා තම වලිගය පසු දෙපා අතර සහවා ගනිමින් සිටීනම් බියපත් හා වේදනාකාරී අවස්ථාවක වන බවට සලකුනක් ලෙසටයි හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ.

-අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.