ඔවුන් අපමනක්වු පොලවට ගැට ගසා ඇති ‍රැහැන් පොටවල් සිද ඇත්තේය.නැතිනම් සිදිමින් සිටින්නේය.ඔවුනට මහනදම සමජයෙන් ගෞරවය කැදවීම සදහා නොව නිදහස් ලබා ගැනීමසද භාවිත අනුබලයක් පමනි. වෙනස් විදිහකට පවසතොත් ” මගෙන් ඔබට කිසිදු කරදරයක් නොමැත, මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න” වැන්නක් පවසන සංකේතයකැයි මට සිතේ.ආශ්‍රමයට පැමිනෙන ගම්වාසී කිසිවෙක් තමන්ගේ ගෘහ ගැටලු වලට පිලියම් නෝඅසයි. ස්වාමින් වහන්සේලා බරපතල හා සම්ප්‍රදායික උපදෙස් දීමටත් නොපෙලබෙයි.නුවනැති ගම් වාසීන් උන්වහන්සේලාගේ සැබැ සන්සුන් ගමනින් පවා දහසක් දේ ජීවිතයට එක් කර ගනිති. සතුන් සර්පයින් පවා උන් වහන්සේලාව මග හැර යන්නේ මහා අමුතු බලයක් ඔවුන් සතු නිසා නොව දුබලයෙකුට දරන්න බැරිතරම් ඔවුන් බල රහිත නිසාවෙනියැයි මම සිතමි.
-TharuMinisa By Pubudu Siriwansa