මේ දිනවල දහවල් ආහාර වේලෙන් පසුව අපට අවසර ලැබෙනවා කඳුයාය අතර විහිදී ඇති අතුරුමාවතක් දිගේ දිනකට පැය දෙක තුනක් ඇවිදයන්නට.ආශ්‍රමය පිහිටි කදුමුදුනතින් අනෙක් දෙසටවන්නට පිහිටි විශාල ගංගාව හා සමාන්තරව විහිදුනු අඩිපාරක් මම බොහෝ විට තොරාගන්නවා.ඉදහිටක හමුවන ගැමියෙකු හැරුනු විට විටක තදින් පැතිරුනු තුරු ගොමුත් තවත් විටක එලිමහන් පරිසරයත් ආදී නෙක වටපිටාව මනසට නැවුම් ප්‍රබෝදයක් කැන්දනවා.ෆෙං ශුයි දහම ගැන මට විශල අවබෝදයක් ලබා ගන්නට මේ පරිසරයේ වන විවිදත්වය විශාල උදව්වක් උනා.හොද තැන්පත් මනසකින් යනවිට ,මා පෙර කියු තුරුගොමුවල වෙනස හෝ කදු තැනිතලාමය වෙනස හෝ කොටින්ම කිව්වොත් මේ සියලු භෞතික පරිසර වෙනස හැරුනාහම මනසට, පරිසරය හා බැදුනු විටින්විට වෙනස් වන තවත් යමක් ඇතිබව හදුනා ගන්නට ඒ තරම් අපහසු නැහැ.විටක ශාන්තිමත් බවක් තෘප්තිමත් බවක් සැහැල්ලුබවක් මෙන්ම වෙහෙසකර බවක් කැන්දන හිස් කමක් දන්වන බවක් ආදී පසුකරන විවිද ප්‍රදේශවල ස්වභාවයක් බව හදුනා ගන්න්ට ඒතරම් වෙහෙසක් උවමනා උවේ නැහැ. ෆංශුයි වල හදාරන ශක්ති ගලනය මෙය බවත් හුදෙක් සංකේතවලින් ඔබ්බෙන්වන විශාල විශයක් මේ පසුපස ඇතිබව මම පසුව වටහා ගත්තා.
-TharuMinisa By Pubudu Siriwansa