පෘතුගීසී න් ගෙන් ආරම්භ වුනු කපිරිඤ්ඤා ගී විශේෂය පාරම්පරිකව ‍රැකගෙන එන පවුල් කිහිපයක් මීගමුව, පුත්තලම හා ත්‍රිකුනාමලය වැනි ප්‍රදේශවල අදත් සිටිති. පෘතුගීසී මුල්කාලයේදී ලංකාවට ගෙනා කපිරිඤ්ඤා ගී වෙසෙස කවරේදැයි හඳුනා ගැනිමට උපකාරීවන පැරනි කපිරිඤ්ඤා ගී කිහිපයක් මේ පවුල් කිහිපය සතුව පවතී.
මෙවැනි කපිරිඤ්ඤා ගීතවල ආභාෂය ලබමින් මෑත යුගයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් බයිලා පොදු ජනයා අතර වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත්විය. රෝස නොනගේ හා ජැන්ඩි සිංඤෝගේ කපිරිඤ්ඤා , සුමිහිරි බයිලා ” ආය කපිරිඤ්ඤා හෙවත් තරුන ‍රැවටිල්ල” ඒඑනි පොදු ජනයා අතර වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත් බයිලා විශේෂය අප අතරට එක් වූයේ සීතාවක යුගයේ සිටය.
බයිලා ගීත ගැන නොදන්නා අයෙක් අද වන විට නැති තරම් ඒවා ජනංප්‍රියව පවතී. මහත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇති මේ බයිලා මුලදී විද්වතුන් විසින් දනෙන් පහලලා සලකනු ලැබූවත් අදී උගත් නූගත් දෙපක්ෂයේම සැලකිල්ලට ලක් වෙමින් පවතී. මේ වායේ ඇති වටිනාකම මහජනතාවට අවබෝධකර දීම සදහා රූපවාහිනිය හා ගුවන්විඳුලිය ද අවධානය යොමුකරන ලදී.
– පොත පත ඇසුරෙනි