ගනන හැකියාව හා මතක හැකියාව වේගයෙන් මිනිස් සිරුර මතට සවිවෙමින් තිබේ.එය හුදු ඔබගේ ශීතකරනයේ තාක්ශනය හෝ වතුර මෝටරයේ තාක්ශනයට වඩා වෙනස්ය.එය මිනිස් මනසේ තාක්ශනයේ දිගුවකි.එයට ස්වාධීනව පැවතිය නොහැක. මිනිස් සිරුර ප්‍රමුක දෛනික උපාංග මතට සැග වෙමින් ඒවා ස්මාර්ට් කිරීම එයට ඇති එකම හැකියාවයි.තමා බැදෙන උපාංගයේ ගනන හැකියාව හා මතක හැකියාව වැඩිකරලමින් එම උපාංගය උත්කර්ෂවත් කිරීම එයට ඇති හා හැකි එකම කාරනාව වේ.
අනෙකුත් බොහෝ විෂයන් හා සැසදීමේදී මෙම විෂය මහත් අපූරත්වයක් පෙන්වයි. එහි සීමාව දෙපසකින් සටහන් වේ.එක් අගකදී තමන්ව නිර්මානය කරන්නට යොදා ගන්නා ලෝහ ද්‍රව්‍යයන් වල හැකියා සීමාවය.අනෙත් කෙරවල මිනිස් මනසක නිර්මාන ශීලීත්වයේ සීමාව කරගත් ඇල්ගොරිතමයන් පදනම් වන ක්‍රම ලේඛන පවතී. දෙදිසාවෙන්ම එය නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී. වඩාත් නම්‍ය චලන හැකියාවක් ඇති ලෝහ ද්‍රව්‍ය සොයා යන එක් අන්තයක් ඉන් පසුව ජීව විද්‍යාත්මක අමුද්‍රව්‍ය වැනි වෙනත් වැඩි චලන හැකියාවක් ලබා දෙන විෂයක් මතට පැමිනෙනු ඇත. අනෙත් කෙරවල සීමාව ඔබගේ මනස සතු නිර්මානශීලීත්වයේ සීමාවාවය.එය අනන්තය අප්‍රමානය.
Pubudu Siriwansa