අපිට Windows 10 සමග පැමිනෙන තවත් ප්‍රධානතම පනිවිඩයක් තමයි Desktop මූලික තොරතුරු තාක්ශන භාවිතාව වේගයෙන් විසිරෙමින් ඇති බව.  හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ දෛනික ජීවිත අවකාශය පුරාවට තොරතුරු බව අකංඩව පැමිනීමේ අවශ්‍යතාවය භාවිතාකරන්නන් විසින් ඉල්ලා සිටීම වඩාත් දැනෙන අවශ්‍යතාවයක් වෙමින් තිබෙනවා සේම විශේෂිතව පැවති භාවිතාව සාමාන්‍ය භාවිතාවක් ලෙසට ඉස්මතුව පැවතීම මේ වන විට වඩාත් වර්ධනීය ආකාරයක් ගෙන ඇති බවයි.  දෛනිකව පුවත්පත් තොරතුරු ගොනුව උදෑසනම ගෙනෙන තැන සිට වෘතීය ජීවිතයේ බොහෝ අවකාශ වෙතටත් පෞද්ගලික ජිවිතයේ සබන්දතා ද ඉක්වමින් විනෝද ජීවිතය දක්වාත්  ජීවිතාංග වෙතට තොරතුරු බව qවේගයෙන් ආක්‍රමනවෙමින් තිබෙන බව මේ වන විට පැහැලි වෙමින් ඇති බවයි.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඔස්සේ සංක්‍රියකරගන්නා හා ක්‍රමවත් කර ගන්නා පරිගණක බව සමග තිබුනු තවත් සීමිත බවක් වෙතට මේ වන විට සාර්ථකව අභියෝග කරන්නට අවශ්‍යතාවය සාර්ථකව ජයගනට අප සමත්ව තිබෙන බව තවත් පැහැදිලි කරානයකි. “යුනිවර්සල් ඇප්” ඔස්සේ උපාංග වල ඒකාධිකාරය සාර්ථකව මැඬලමින් තිබෙනවා සේම එක්තරා දුරකට මෙහෙයුම් පද්ධති අතර පරතරයද අවසන් කරමින් තිබෙනු දක්නට හැකි වෙනවා. උදාහරනයක් ලෙසට භාවිතාකරන්නෙකු ගේ උදෑසන තම පෞද්ගලික  Pc එක ඔස්සේ ඇරබෙන භාවිතාවක් සාර්ථකව තම දුරකථනය ඔස්සේ ගෙනැවිත් කාර්යාල පරිගණකය වෙතටත් අනතුරුව් ටැබ් භාවිතාව වැනි අමතර පහසුවක් ඔස්සේ කාර්යාලයේ ඔබ මොබ ගෙන යන්නට පමනක් නොව දවස අවසානයේ තම පෞදලික පරිගනය ඔස්සේ නිමා කරන්නට හැකිවීම වඩාත් කාර්යක්ශම හා සමීප තොරතුරු ජීවිතයක් ලබා ගන්නට සහයක් වනු ඇත.අද වන විට ප්‍රධාන පෙලේ සියලුම පාහේ මෙහෙයුම් පද්ධති ගමන් කරමින් සිටින්නේ මේ දිසාවට වන අතර එලබෙන යුගයේදී තොරතුරු උපාංග ආකෘති සීමාව මෙන්ම මෙහෙයුම් පද්ධති පරතරයෙන් තොරව රිසි ලෙසට තම භාවිතාව අකංඩව ‍රැකගන්නට හැකි පරිසරය බිහිවිම ස්ථීර වෙමින් තිබෙනවා.