සීතාවක රාජධානිය බිහිවන්නේම අරගලයන් ඇසුරෙනි. සමස්ත සිතාවක රාජධානී යුගයම  ගලාගෙන යන්නේ වඩ වඩාත් ලගින් පැමිනෙන නෙක සතුරු බාදක මැද්දේය. සිතාවක රාජධානී යුගය අවසන් වන්නේද මහත ගැටලු පසුබිම් වීමෙන්ය. මෙපමන කුදු නොවේ රාජධානියේ කේද්‍රස්ථානය පිහිටන්නේද වඩාත් ගිරි දුර්ඝ හා ජල බාදක ඇසුරෙන්ය. සමහර හදාරන්ට අනූව අරගලයකින් ඇරබ තවත් අරගලයකින් අවසන්ව ගිය යුගයක් ලෙසට හඳුන්වා දෙන්නට සීතාවක යුගය කැමති වෙයි.
සීතාවක ඇසුරෙන් අතීතයේ සටහන් වන තවත් කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන්නේ දොඩම්පේ ගනිතයාය. ප්‍රදේශයේ විසූ දක්ශතම ගුප්ත  විද්‍යාකරු ලෙසට මොහුව පිලිගැනේ. පෙතන්ගොඩ උයනේදී රාජසිංහ රජතුමන් ගේ පාදයේ ඇතිවූ තුවාලයේදී තම වෙත තිබූ අමනාපයක් නිසා විෂ බන්ඳවන්නට කටයුතු කරන ලද්දේ මෙතුමා බවටයි හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ. රජුන් මිය යෑමෙන් අනතුරුව ඇති වෙන්නට ඉඩ තිබූ රාජ උදහසින් ගැලවෙන්නට අරමුනු කරගෙන වර්ථමාන යටියන්තොට නගරයට සමීපගණිතකන්ඳ ප්‍රදේශයට පැනගොස් සැගවෙන්නට මොහු කටයුතු කල බවටයි ජනංප්‍රවාද පැහැදිලි කරන්නේ.