එය හුදු භෞතික උපාංග මතට සිරවී සිටි කාලය අවසන්වීමට සැරසෙන බව වින්8 මතින් කියවෙන වැදගත්ම කාරනය සේ සැලකිය හැකිය.අනිත් අතින් උපාංග විවිධත්වය විසින් ගෙන එනු ලැබ තිබූ සීමා පවුරු අතාර්කික කරන්නට සූදානම් විය යුතු බව පවසමින් සිටී. ලත් සැහැල්ලුව පොදුබව මතින් දත්ත අවකාශය වලාකුලක්ව නිදහස්ව ඇත.තවත් අතකින් සලකන විට භාවිතා කරන උපාංගයේ අන්‍යතාවය භාවිතාකරන්නාගේ අනන්‍යතාවය බවට පත්ව භාවිතාකරන්නා නිදහස් කොට දමා ඇත.
මෙය තොරතුරු අවකාශයේ නව යුගයක සමාරම්භය ලෙසින් බොහෝ විද්වතුන් සටහන් කරමින් සිටී. තොරතුරු අවකාශය මිනිසාගේ තවත් මූලික අවශ්‍යතාවයක් බව පිලිගැනීමට සිදුවන වටපිටාව සැකසෙමින් ඇත. සරල උපකරනයක් සමග තම අනන්‍යතාවය ‍රැගෙන වීදියට පිවිසෙන මිනිසා ගේ දත්ත සබැදියාව පසුකරමින් යන පහන් කනුවක්, වෙළද ප්‍රදර්ශනාගාරයක ආවරන වීදුරු මුහුනතක්, පොදු වාහනයක ඉදිරි අසුනේ පසු මුහුනත හෝ පැති වීදුරුවක් මත සැගවෙන දත්ත සැබදියාවන් ඔස්සේ ඔහුව ලුහු බැද එන යුගය අරබෙමින් ඇත.ප්‍රායෝගික ගැටලු කිහිපයක්ම ‍රැගෙන එමින් සිටින ආර්ථික සංකේතයන් වූ මුදල් නෝට්‍ටු හෝ වේවා , දිනෙන් දින ව්‍යසන මුහුනුවර කිහිපයක් සමග පෘතුවිය ලුහුබැද එන කඩදාසි භාවිතය වේවා , බල ශක්ති අරබුදයේ ප්‍රධාන භූමිකාවක වී සිටින කාර්යාල අධ්‍යාපනික වැනි ආයතන විසින් ඉල්ලා සිටින විශාල පිරිස් එකට ‍රැස් වියයුතු බවේ කොන්දේසි වෙවා, සියල්ල දත්ත වලාකුලක් බවට ඌනනයවී යාම තුලින් සමාජ උපාංග බහුතරයකටම නව සංස්කරනයක් ‍රැගන එන්නට එය පොරොන්දු වෙමින් ඇත.
– Pubudu Siriwansa
Tuesday, March 13, 2012