බටහිර රටවදී මෙම විසිතුරු ශාකය වෙතට ලැබී ඇති අන්වර්ථ නාමය “නැන්ද අම්මගේ දුව” ලෙසට නම් වේ. උද්භිත නාමය Snasevieria Trifasciata ලෙස නම් කෙරෙන මෙයද ඔබේ ගෙවත්තේ දැකිය හැකි සාක විශේෂයකි. මෙයද නිවාස හා පෞද්ගලික පවිත්‍රකරක ඇසුරෙන් නිපදවන ෆෝමැල්ඩිහයිඩ උරා ගැනීමේ හැකියා වෙන් ඉහලය. දුර්වල ආලෝක තත්වයන් යටතේ හොඳින් වැඩෙන හෙයින් එය නාන කාබරය අලංකාර කිරීමටද සුදුසුය. කාර්ය බහුල අයට මෙය නඩත්තුව අපහසු නැත. ඒ ඊට ජලය නොමැතිව සති කිහිපයක් වුවද පැවතිය හැකි හෙයිනි.
– පත පොත ඇසුරිනි.