නිහඬ රාත්‍රිය ගැබුරු භාවනාවකි. කුටියේ කවුළුවෙන් පෙනෙන ඈත ගම්මාන කඳු මුදුනත වන නිවෙස්වල පහන් සිළු වල සුළු චලනයන් දෙනෙතට ඒකාග්‍රවන්නට මහගු නිමිත්තකි. නගරයෙන් ඔබ්බට වන කඳුමුදුනත ඔස්සේ වූ පා මාවත දිගේ ඔබ මොබ ගිය අනන්තවත් වාරගනන අපමන සංසාරය සේ මතකයට පැමිනෙන්නේ අවසන් නොවන බැදීමක් ලෙසටය. ඒ සංසුන් නගරයේ පහන් කනු අතර මධ්‍යම රාත්‍රිය ඉක්මවන තෙක් හුදකලා සක්මන මැවූ අපමන සහනශිලී මනෝභාවය සිත් පතුල සිට විටින් විට අවදිවන්නේ ජීවිත සංචාරයේ ගැබුරුම මතකය ලෙසිනි.
“Tharu Minisa”
Pubudu Siriwansa