පසුවදන…..
අප තොරතුරු යුගයේ පුරවැසියන් වන්නෙමු. මිහිතල මත මිනිස් වර්ගයා පසු කල නෙක යුග අතර අපූරුතම යුගය එය යැයි උපකල්පනය කල හැකි තරමේ වර්නවත් බවත් මිනිස් ජීවිත වලට එය ගෙන විත් ඇත. බොහෝ විෂයන් මෙන් නොව කෙටි කාල පරාසයකදී වේගවත් වර්ධනයක් සමග එය තව තවත් මිනිස් ජීවිත වල විනිවිද යමින් ඇත.හෙට දිනයේදී එය හුදු වෙනම උපාංගයක සිට දෛනික ජීවිතයේ ස්පර්ශවන බොහෝ උපාංගවල මතුපිට තලයට එකතු වෙනු ඇත. කොල අතු කිහිපයකින් විලි වසා ගන්නට පුරුව සිටි මිනිසාට වියාගත් රෙදි කැබැල්ලකින් විලිවසාගන්නට සිදුවන විට දැනෙන්නට ඇති ආකාරයේ නුහුරක් සමහර විටකදී කෙනෙකුට දැනෙනවා විය හැක.
එය හුදු තාක්ශනයකි. භාවිතාකරන්නා එය යොදා ගන්නා ආකාරය අනූව එය තමන්ට දැනෙන ආකාරය තීර්නය වනවා ඇත. විටක එය ඔනෑවට වඩා තමන් නිරවරනය කරනාවා යැයි කෙනෙකුට දැනෙන්නට පුලුවන. තවත් විටක වඩාත් පහසුවෙන් අනෙකාගේ ජීවිතයට අනවසරයේන් එබී බලන්නට එය පහසුවක් ලෙස දැනෙනවා විය හැක.නොගැලපෙන ජීවීන් වඳවීම ස්වභාවයේ නීතියකි.ඉහත කී දෙකොටසම පෙර කී තොරතුරු යුගයේ රීතින්න්ට අනුගත වීම හෝ සමුගෙනයාම අනිවාර්යක් වනු ඇත.

වඩාත් සාර්ථක සටහන් පෙලක් සමග උදාවන සඳුදා දිනයේ අප හමු වෙමු!!!!

https://docs.google.com/file/d/0B3GVZV_G6GcvTXBLeVI0eFN2WUE/edit?usp=sharing