තොරතුරු යුගය ගෙනෙන පසු අවකාශය ලෙසට අපට එම යුගය හැඳින්විය හැක. තවතුරටත් තොරතුරු තොරතුරු උපාංගය හුඳු වෙනම උපාංගයක් වීමේ යුගය වේගයෙන් අවසන් වෙමින් ඇත. සරලව පවසන්නේ නම් තොරතුරු සැකසුම් හා සංනිවේදන උපාංහ ශෛනික දෘශ්ඨියෙන් අතුරුදහන් වෙමින් ඇත. නැතිනම් සැගවෙමින් ඇත. හෙට දිනයේ මේවා නැවත දෛනික ජීවිතයට එන්නේ දෛනික උපංග වලට සයුත්ත්ව ය. දොරගුලක සිට පෞද්ගලික වාහනයට සංයුත්ත්ව වනු ඇත. නැතිනම් එසේ වීම ආරම්භ වී ඇත.
ගලායාම මෙසේ වීමෙන් පමනක් අවසන් නොවනු ඇත. හුඳු ගනනයන් සිදුවීම පමනක් නොව එලබෙන කාලය සිදුවිය යුතු ගනනයන් මොනවාද? කෙසේද යන්නද ක්‍රමයෙන් තොරතුරු අපකාශයට බැහැර වෙමින් ඇත. “AI යුගය” ලෙසට මේ බව නම්කරමින් ද සිටින්නෙමු. එපමනක් නොව අප බිය වෙමින්ද සිටින්නෙමු. “මිනිස් බුද්ධියේ” ස්වභාවයන් අප යාන්ත්‍රික කරමින් සිටින්නෙමු. පුද්ගල මට්ටමේ සිට සමාජ මට්ටම දක්වා වන නෙක වපසරියන් වෙතට මෙම බව වේගයෙන් පැමිනෙමින් ඇත. ඔබගේ දවසේ සැලසුම උදැසනට ගෙන ඒමේ සිට අවශ්‍ය තොරතුරු යාවත්කාලීන කර ගැනීම දක්වා වන පමනක් නොව අවශ්‍ය “යොදා ගැනීම” වලට අවසාන තහවුරුව දක්වා කටයුතු කරන්නට මෙන්ම හදිස්සියකදී සිතුවන වෙනස් කම් සදහා අවශ්‍ය වන වඩත් ගැලපෙන විකල්ප යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීම දක්ව මේ බව දැනටමත් සූදානම්ය. නගායක වාහන සැලසුමේ සිට කාලගුන වාර්‍තා, ජනකීර්න වීම්, හදිස්සි තත්වයන් මත වන වෙනස් වීම දක්වා දහසක් කාරනා මත අවධානය තබා සිටිමින් අවශ්‍ය වෙනස් කම් ගෙන එන්නට අවධිවෙමින් ඇති “යාන්ත්‍රික බුද්ධි හැකියාවට” සරල කාරනයක් වෙමින් ඇත.
ඔබ අවට වන නෙක දත්ත උපාංග ඔස්සේ විසිර ඇති ඔබේ නෙක ආකාරගත් දත්ත බව නාභිගත කරමින් කාර්යක්ශම දත්ත ජීවිතයක් වෙතට ඔබ ගෙන යාම තවත් ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයකි. iOT එලබෙන හෙට දවසේ ඔබ ජීවිතය අවටට පැමිනෙන නක දත්ත භාවයන් අතරින් වඩාත් කාර්යක්ෂම තොරතුරු බවක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරමින් සිටී. සමස්ථයක් ලෙසට සැලකීමේදී ජීවිතය වටා වන හුදු යාන්ත්‍රික බවට තව දුරටත් මිනිස් දායකත්වය අවම වන යුගය වෙතට අප වෙගයෙන් යමින් සිටින්නෙමු.  වඩාත් ණිර්මානශීලී වන මිනිසා නිර්මානය වීමේ අවශ්‍යතාවයට අප ලගා වෙමින් සිටින්නෙමු.
– Pubudu Siriwansa