මේ සුනඛ සුරතලාට ඉතා දිගු ඉතිහාසයක් පවතී. මොවුන් ඊජිප්තුවේ පාරාවේ වරුන්ගේ කාලයේ පටන් සිටි බව වාර්ථාවේ. එම නිසාම මොවුන් ඊජිප්තුවේ රාජකීය බල්ලන් වශයෙන්ද හඳුන්වනු ලැබේ. දඩයම් බල්ලන්ගේ වර්ගයට අයත්වන මොවුන් උසින් අඩි තුනක් පමනවේ. මොවුන්ට අවුරුදු 12-14 කා ආයුකාලයක් පවතී. වැඩුනු පසු රාත්තල් 60 පමන බරකින් යුතුවේ.
පලමු වරට බල්ලන් ඇතිකරන අයෙකුට මෙවැනි වර්ගයේ බල්ලන් ඇති කිරීම එතරම් සුදුසු නොවේ. ඒ මොවුන් නිදහස ප්‍රියකරන උන් නිසාමය. මොවුන් ඇති කරන්නාට තරමක් වෙහෙස දායක තත්වයක් උදාවිය හැකිය.
මෝල්ටාවේ ජාතීක සුනඛයා වශයෙන් සැලකෙන්නේ මෙම වර්ගයයි. මොවුන්ට වේගයෙන් දිවීමට මෙන්ම දිගු දුරක් පැනීමේ හැකියාවද පවතී.
-පොත පත ඇසුරිනි.