භේරුණ්ඩ පක්ෂියා තුන් කෝරල කොඩියේ ප්‍රධාන සංකේතය වේ. විටක සංකල්පයක්ද විය හැකි මෙම සංකේතය පිලිබදව ජනවහරේ එන එක් පැහැදිලි කිරීමක් අපූව බවක් ගනු පෙනේ. සීතාවක රාජධානියට ආරක්ශාව සැලසෙන මුරපොලක් මානියම්ගම කඳු වැටියේ පිහිටි අතර එහි සේවය කල භටයෙකු කිහිපවරක්ම විශාල ප්‍රමානයේ මාලුවන්ගේ කඳ කොටස් ඇතුලු ඔවුන්ගේ දිරා ගිය ඇටක‍ටු ගොඩවල් විසිර තිබෙනු දැක ඒ පිලිබදව විමසිලි මත්ව සිටීමේදී දැක ඇත්තේ විශාල පක්ෂියෙකු පියබා යනෙන බවකි. එම පක්ෂියා විසින් ගෙනෙන විශාල මසුන්ගේ ඔලුව පමනක් කා දමා ඉතිරි කොටස් පහලට හෙලන බවට දු‍ටු නිරීක්ශනය රජතුමා වෙතට සැලකල සිටියහ. ලත් තොරතුරු ගැන සතුටට පත්වන රජිදුන් එම තොරතුරු සැපයූ අයවෙතට “ගල බලන්නා” පට බැඳි නාමයක් ප්‍රධානය කල බවට හා අදත් ඒ අසල වන “ගලබත” ග්‍රාමයෙහි එයින්පැවත එන්නන් සිටින බවට තොරතුරු හෙලිවේ.
රජතුමාහට මෙම කුරුලු පැටවෙකු ලබා ගැනීමේ කැමැත්ත අනූව ගලබලන්නා විශාල යකඩ කූඩුවක් ගෙන ගොස් එම පක්ෂියා පිටතට ගිය පසුව අයෙකු ඇතුලු කොට කුඩා කුරුලු පැටවෙකු ගත් බවත්, එම කුරුලු පැටවා කලක් රජවාසලේ වෙසීමේදී හීලෑවී හැදුනු වැඩුනු අතර වරක් ශක්තිමත් මුවෙකු දඩමට උත්සාක කරන විටකදී මුවාව තම නියෙකි පටලවා ගෙන අනෙක් පාදය ගසක පටලා ගෙන එඩිය මඩින්නට උත්සාහ කිරීමේදී ඉරී දෙපලු වී ගිය බවත් රජතුමන් මහත් ප්‍රියකල මෙම පක්ෂියාගේ වියෝව වෙනුවෙන් එම “භේරුණ්ඩ” පක්ෂියා ගේ සංකේතය තුන් කෝරලයේ කොඩියට එක්කල බවට ප්‍රකාශවේ.