මොහු පිරිවර කිහිප දෙනෙකු සමග කෝට්ටේ හතරවන බුවනෙකබා සමයේ ශ්‍රීලංකාවට ගොඩ බට දක්ෂ රන් රිදී වැඩකරුවෙකි. මොහු ඉරහඳ බලන කන්නාඩියක් (සූර්ය රශ්මිය කොපමන තිබුනත් හිරුදෙස් අබැලිය හැකි) සහ පෑතැටියක් (වෙලාව දක්වන) රජතුමට පරිත්‍යාග කලේය. මෙයින් සතුටට පත් රජතුමා මොහුට ” මණ්ඩලවල්ලි නයිදේ” යන පටබැඳි නාමය සමග සතර කෝරලයේ මංගලගම නින්ඳගම් කොට දුන්නේය.
පසුකලක කෝට්ටේ රජවූ තුන්වන වීර පරාක්‍රමබාහු මෙම නයිදේ ගෙන් පැවතෙන්නන් ගැන විමසීමේදී මව්පිය නැති කුඩා පිරිමි ලමයෙක් සහ වෙනත් ගැහැනු දරුවෙක් සිටින බව දැනගන්නට ලැබින. මොවුන් දෙදෙනා වාසලට ගෙන්වා රක්ෂා කරන ලදී. වැඩි වියටපත් මේ දෙදෙනා රජතුමාගේ නියෝගය මත විවාහ විය. ඔවුන් දෙදෙනාට නැවත වරක් මංගලගම පරවෙනි කොට දෙන ලදී.
මණ්ඩලවල්ලි නයිදේ ගේ මුනුපුරෙක්ද මණ්ඩලවල්ලි නයිදේ යන ගරුනාමය සීතාවක මහවාසලින් ලබා සීතාවකට සේවය කල බව පැවසේ.මොවුන් නින්දගම් කොට විසුවේ පෙරකී මංගලගමය.