යලිත් ගැටලුව මතු පිටට පැමින ඇත.ඒ ෆේස්බුක්හි නවතම හදුන්වාදීම සමගයි. එක් කෝනයකදී අපට දැකිය හැක්කේ මිනිස් සබදතා වඩාත් තහවුරු කරමින් වඩාත් වර්නවත් කරන්නට ඔවුන් ගන්නා ආදරනීය උත්සාහයක් ලෙසටය. අනිත් කෝනයේදී පෙනෙන්නේ මිනිස් සබදතා වර්නවත්කරනා ලෙස පෙනීසිටිමින් එහි යන එන්නාගේ හැකිනම් යට ඇදුමේ සිට කරුනු හදාරමින් වෙලදලෝකයට මහත්සේ දත්ත සපයන පහත් ව්‍යාපාරික සටකපටයෙකු ලෙසය. පලමු කෝනයෙන් වන දැක්ම විදගන්නන් නැතුවාම නොවේ. නමුත් දෙවන කෝනයෙන් වන දැක්මට අතිබහුතරයක් කැමැත්ත අකමැත්ත පලකරන්නට අවස්තාවක් නොදීම සහභාගී කරවාගෙන ඇත. – Pubudu Siriwansa – Friday, June 10, 2011