පුන්සඳ සේම පායාලා රට මැද්දේ
රන්කෙඳි සේම පීරාලා පිට මැද්දේ
මාර සෙනග වටකරගෙන යම යුද්දේ
ලෙව්කේ මැතිඳු අද තනියම වෙල මැද්දේ
ප්‍රකට මෙම ජනකවිය ප්‍රබන්ධ වන්නේ අසහාය රණ ශූරයෙකු වන ලෙව්කේ මැතිඳු ගැනය. මෙම අසහාය රණ ශූරයා සඳහා ඉදිවුනු ස්මාරකයක් අදද කොළඹ අවිස්සාවේල්ල අලුත් පාර හා පරන පාර හමුවන ස්ථානයේ එනම් හංවැල්ල හා කළුඅග්ගල අතර අදද දක්නට හැක. මෙම සිදුවීමට අදාල ප්‍රදේශය වන්නේ ගුරුබෑවුල එනම් වර්ථමානයේ හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ බලකො‍ටුවට පහර දීමට ශ්‍රී වික්‍රමරාජසිංහ රජතුමන් විසින් 1803 සැප්තැම්බර් මාසයේ ලෙව්කේ දිශාව ප්‍රමුක බල ඇනියක් එවීමත් දිගුගමනක වෙහෙසින්  සිටි සේනාවට විවේකයක් දී පසුදින පහරදීමට තීර්නය කොට පලිපාන  ඇතුලු සෙනවිවරු විවේක ගැනීමත්(නිරිපොල වෙළයායේ) හා රහසින් තොරතුරු විමසුනු වස් පැමිනි රජතුමන් මේ බව දැක ක්ශනික කෝපයට පත්ව මේ රණ විරුවන්ගේ ගෙල සිඳ දැමීමට කටයුතු කිරීමත් ය. පසුව රජතුමන් ගුරුබෑවුල ඇල්ලීමට අවිධිමත් සටනක් මෙහෙයවූවද පරාජයට පත්ව යලි උඩරටට පලාගිය බව සඳහන්වේ.