සමහර රාත්‍රීන් මහත් නිහඬය . ආශ්‍රමයේදී මේ අත්දැකීම මහත් බරපතල සමාධියකට කැඳවාලයි. ටිබෙටියානු මිතුරා මෙවන් අවකාශයන් සදහා හොඳම මග පෙන්වන්නෙකි. කුඩා කල සිටම ජීවිතය තුල මහත් සමාධිගත දෙබසක් ඔහු අත්පත් කරගෙන තිබුනා විය යුතුය. බොහෝ විට එය ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික උරුමයක් බව මගේ විස්වාසයයි. සොබාදහම හා සංස්කෘතිය අතර පරතරය මේ සදහා හොඳම නිර්වචනයයි.
Pubudu Siriwansa