පලමු විමලධර්මසූරිය රජතුමා ( Vimaladharmasuriya I  ) (ක්‍රි.ව. 1592-1604)
රාජසිංහ රජතුමා විසින් සීතාවකට එරෙහිවීම නිසා මරාදැමූ වීරසුන්දර බංඩාර නම් උඩරට පාලකයාගේ පුතුය. කොනප්පු බංඩාර වූ මොහු පෘතුගීසීන්ට එකතුව දොන් ජෝන් විය. කොලඹදී හා ගෝව දේශයේදී යුධ ශිල්ප උගත් ප්‍රවීනයෙක් විය. පසුව පෘතුගීසීන් හා එක්ව දොන් පිලිප් (යමසිංහ බංඩාර) කුමරු කන්ද උඩරට බලය ලබා ගෙන දොන් පිලිප් ඝාතනය කර රජකමට පත්විය. කන්ද උඩරටට එරෙහිව පැමිනි රාජසිංහ රජතුමාවද බලනේදී පරාජය කලේය. කුසුමාසන දේවිය (දෝන කතිරිනා) කුමරිය විවාහ කරගත් අතර පෘතුගීසීන්ට එරෙහි යුධ මෙහෙයුම් ගනනාවක් සිදුකලේය. කුරුවිට දළඳා මැදුරෙන් දළඳා සමිදු කන්ද උඩරටට වැඩම වා අලංකාර දළඳා මන්දිරයක් ඉදිකර එහි තැන්පත් කරවීය. රට ජාතිය හා බුදු දහමටද අමිල මෙහෙයවරක් ඉ‍ටුකල වීර වරයෙකි.

අකරගනේ අප්පුහාමි
රාජසිංහ රජතුමාගේ ආභාවයෙන් සීතාවක ව්‍යාකූල තත්වයකට පත්විය. රාජ්‍ය බලය සදහා ඉදිරිපත්වූ රජපවුලට සම්බන්ධ ප්‍රභූවරයා අකරගනයේ අප්පුහාමිය. පෘතුගීසීන්ට එරෙහිව ගුරු බැවුල (හංවැල්ල) සටන ක්‍රිව 1593 මෙහෙය වූවේය. එහෙත් පෘතුගීසීන් පක්ෂපාතී අරිඨ කීවෙන්ඩු හා දොමින්ගු කොරයාගේ හමුදාව විසින් සීතාවක හමුදාව පරාජය කලේය. පැරදී පසු බැස ගිය අකරගනයේ අප්පුහාමි වරෙක පෘතුගීසීන්ට එරෙහිවද තවත් වරෙක උඩරට විමලධර්මසූරිය රජතුමාට එරෙහිවද කැරළි ගැසුවේය. කන්ද උඩරට පක්ෂපාතී එදිරීල්ලේ රාල විසින් මොහුව මරා හිස කන්හ්ඩ උඩරටට යැවීය. සීතාවක ජනනයකයෙකුගේ ශෝචනීය අවසානය සිදුවිය.