සීතාවක මාලිගා භූමියේ අද දක්නට ඇත්තේ ලන්දේසීන් ඉදිකල කො‍ටුවයි. පෘතුගීසීන් පලවා හැරීමට මෙරට පැමිනි ලන්දේසීන් ක්‍රි.ව. 1658 දී පෘතිගීසීන් පලවා හැරියහ. උඩරට රජතුමාට එරෙහි වූ ලන්දේසීන් අරන්දර රුවන්වැල්ල සබරගමුව හා සීතාවක බල කො‍ටු ඉදිකලහ. ක්‍රි.ව. 1675 දී පමන මාලිගා සංකීර්නයේ ගල් ගඩොල් ආදිය යොදා ගෙන අඩි 200*180 ප්‍රමානයේ බලකො‍ටුවක් තැනූ අතර හතර කෙලවර මුර අට්ටාලහෙවත් බැස්ටියන් හතරකි. කොළඹ, ගාල්ල, රික්ලොෆ් හා ලුසියා ලෙස නම් කල මේවායේ බලගතු කාලතුවක්කු සවිකර තිබුනි. කො‍ටුව මැද හමුදා බට නිවාසයේ ආහාර පාන , අවිආයුධ හා වෙඩි බෙහෙත් ඇතුලත් ගබඩාව තිබුනි. බල කො‍ටු බිත්ති අඩි දහයක් උස පලල අඩි 8කි. දොර‍ටු නොතිබුනු අතර කො‍ටුවට ඇතුලු වීමට ඉනිමං භාවිතාකලහ. විශාල පිරිසකට නවා තැන් ඉඩ කඩ මද බැවින් රාත්‍රියේ පමනක් සියලු දෙනා කො‍ටුව තුලට පැමිනිය හ. වසර දහයක් පමන පසු ලන්දේසීන් මෙය අත් හැර දමන ලදී. පැරනි කො‍ටු පවුරත් පැරනි ලිඳත් විසිර ගිය ගල් කනු ‍රැසකුත් අද ද දැක ගත හැකිය.