ව්‍යායාම නොකිරීම, ශරීරය නොවෙහෙසීම මෙම තත්වය ඇති වීමට මුල පුරයි. ව්‍යායාම කොකර සීටීමේදී සිදුවන ප්‍රධාන ආබාධය වනුයේ මලමුත්‍ර, දහදිය පිට නොවීමයි. එම ද්‍රව්‍යයයන් අපිරිසිදු ද්‍රව්‍යයන් වෙයි. පිට නිවීම තුල ශරීරයේ ‍රැදෙනා අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් ඒවා ශරීරය තුල ‍රැදේ. එය නිරෝගී ශරීරය රෝගී කරවීමට හේතුවේ. මෙම තත්වය එනම් ව්‍යායාම් නොකිරීම් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තවත් වැහගත් ඉද්‍රියකට බල පායි. ඒ අක්මාවටයි. මෙහිදී අක්මාව කලයුතු ප්‍රකෘති ක්‍රියා ක්‍රමවත්ව සිදු නොවෙයි. එවිට ශරීරය තුලින් බැහැර නොවී ශරීරය තුල ‍රැදුනු අපවිත්‍ර මලමුත්‍රා , දහදිය රක්තයේ සංචරනය විම ඇරඹෙයි. මෙහිදී රුධිරයේ ඝන භාවය ලිහිල් වෙයි. එය ද්‍රවතාවයට පත්වෙයි. මෙය අහිතකර තත්වය ඉක්මවා ගොස් ඉතා අහිතකර තත්වයක් උපදවයි. ඒ යටතේ සංඳි ස්ථානයන්හි මල සහිත රක්තය ‍රැස්වෙයි. එසේ වීම තුල එම ස්ථාන ප්‍රධාහයට ලක්වෙයි. මෙම රෝගී තත්වය තුල ප්‍රථිකාර කිරීමේදී පලමුව දූෂිත මල කොටස් ඉවත්කල යුතුයි. එයට විරේචනය කල යුතුයි. මුත්‍ර කාරක ඖෂධ ද භාවිතා කෙරෙයි.
සංඳිවේදනා රෝගයේදී ශරීර අවයව අදික පිඩාවකට ලක්වෙයි. මෙම පීඩාවන් වර්ග 20 කට බෙදා තිබේ. ඒ යටතේ එන වේදනා කාරී රෝගී තත්වයන් හි ප්‍රබලත්වය වටහා ගැනීමට මෙම උදාහරන ප්‍රමානවත් වෙයි. එහිදී තනි සංඳියේ වේදනාව ඇති වෙයි. සංදි දෙක තුන , හතර වශයෙන් ප්‍රකෝප වෙයි. පේශීන්ගේ වේදනාව උග්‍රවේ. අස්ති වේදනාව වර්ධය වෙයි. තුනටියේ වේදනාව බහුල වෙයි. දනිස් සංඳි ඉදිමෙයි. වේදනාව ගෙන දෙයි. දනිස් සංඳි තුල ද්‍රව ‍රැස්වෙයි. මෙම රෝගයේදී දස රුවෙන් උඩ ඇතිවන රෝග ලක්ෂන මෙසේයි. හිසේ වෙදනාව වැඩෙයි. මන්‍යයා ප්‍රදේශය වේදනා ගෙන දෙයි. උරහිස් වේදනාව ප්‍රබල වෙයි. දෙයත් එසවීම අපහසු වෙයි. වැලමිට සංඳි වේදනව නැගෙයි. ඉදි මෙයි. මැනික් ක‍ටු සංඳිවේදනා ගෙන දෙයි. ඉදිමෙයි. තුනටිය වේදනාව මතුවෙයි. දන හිස් සංඳි ඉදිමෙයි. වේදනාව වඩවයි. පා ඇගිලි ඉදිමෙයි. වේදනාව වඩයි. පා ඇගිලි නැවීම දිග හැරීමට අපහසු වෙයි. ශරීරය වේදන ගෙන දෙයි.
සංඳිරුදාව රෝගයේදී ආහාර විහරන විශේෂ කර දැක්වෙයි. මෙය කොටස් දෙකකට බෙදේ. ඒ හිත ආහාර හා අහිත ආහාර ලෙසිනුයි. හිත ආහාරද කෝස් තුනකට බෙදා දක්වයි. ධන්‍ය ලෙස මුං ඇට , පරිප්පු, කඩල, අමු බාර්ලි, කොල්ලු, පරන වී වලින් සකස් කල හාල් , ඇල් හාල් වශයෙනුයි.
එලවළු යටතේ එළ බ‍ටු, වංබ‍ටු, තිබ්බ‍ටු, මුරුංගා, ප‍තෝල, කරවිල, තුඹකරවිල, කැරට්, ලපටි රාබු, නෝකෝල්, මෑ බෝංචි, හෝයා, බීටෲට්, අර්තාපල්, කැකිටි , පිපිඤ්ඳා, බන්ඩක්ඩක්කා, වටකොලු , ලබු, ගැට පොලොස්  , අළුකෙසෙල්, දඹල, සාරන ගො‍ටුක්ල ඇතුලු කොල, කළුකුම්මේරිය , ලුනුවිල, දෙබර කොල , දුම්මැල්ල කොල , කිරි අගුන කොල , කොත්තමල්ලි කොල, මුකුනුවැන්න , පොල්පලා, මොනර කුඩුම්බිය, ගස්ලබු, කොහිල, ගෙඳ තම්පලා සහ ‍තෝර කොල දැක්වෙයි.