සෑම පරිගණක භාවිතාකරන්නෙකුටම පාහේ file archiver මෘදුකාංගයක් සමග කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉදහිටක හෝ හමුවන්නකි. ගොනුවක් හකුලවන්නට මෙන්ම හකුලවන ලද මෘදුකාංගයක් නැවත යථා තත්වයට පත්කර ගැනීමේදී මෙම මෘදුකාංගය සහය අවශ්‍ය වන අතර පහසුව , ආරක්ශාව වැනි හේතූන් මත මෙම භාවිතාව යොදා ගැනේ. 7-Zip යනු නිදහස් ගනයේ මෘදුකාංගයක් වන අතර සරල පහසු භාවිතාවකට නිර්මානයවී ඇති මෘදුකාංගයක් ලෙසටද පිලි ගැනේ. නිෂ්පාදකයින් පැහැදිලි කරන්නේ 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP, WIM, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR, Z. වැනි බොහොමයක් ගොනු ආකාර සදහා සහය දක්වන මෙම මෘදුකාංගය අමතර පහසුකම් බොහොමයක් සමග පහත දැක්වෙන ඔවුනගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගන්නට හැකි වනු ඇති බවයි.

http://www.7-zip.org/