ගෙවී ගිය Septemberමුල් භාගයේ Apple Watch නිවේදනය වූ අතර එලබෙන වසරේ මුල් භාගයේ එය නිකුතුවට සැලසුම්ව තිබේ. බොහෝ ආයතනයන් ගෙන් ස්මාර්ට් මට්ටමේ Watch පිලිබදව නිකුතූන් සිදුවුවද මෙහි කැපී පෙනෙන බව වූවේ එය භාවිතාකරන්නාගේ ස්මාර්ට් දුරකථනයේ සහයෙකුට වඩාවැඩි යමක් ‍රැගෙන විත් තිබීමය. මෙම නිවේදනය සිදුවූ සැප්තැම්බරයේ සිදුකල හයදහසක් සහභාගී වූ ගනනයකදී හෙලිවනු ලැබුවේ ඇපල් වෙතින් එම Apple Watch මිලදී ගැනීමකට කැමතිවන්නන් පිරිස 10% ක තරමක අඩු අගයක පැවති බව විය. මාසතුනකට අනතුරුව ලබා ගත් එවැනිම ගනනයකද ප්‍රථිපල ඒතරම් වෙනසකට ලක් නොවී ඇති බවක් පෙන්නුම් කරන බවටයි එම වාර්ථා හෙලි කර සිටින්නේ. එම දෙවන ගනනය සදහා හාරදහසක පිරිසක් සහභාගී වී ඇති බවටයි හෙලි වන්නේ. මෙම පිරිස අතරින් 25%ක් තවම තීර්නයකටෙලබ නැති බවට ප්‍රකාශවූ අතර බොහෝ විට අකමැති වන්නට ඉඩ ඇති පිරිස ලෙසට 50%ක් හා අනිවාර්යෙන් අකමැති ලෙසට මත පලකල පිරිස ලෙසට 25%ක් ලෙසට ගනනය වී තිබුනා. කෙසේ වෙතත් iPhonesට සහය දැක්වීම වැනි සාධක මත තත්වය වෙනස් වීමේ ප්‍රවනතාවය එලබෙන වසරේ සිදුවන්නට නියමිත එමනිකුතුවෙන් අනතුරුව දැකගත හැකි වනු ඇත.