වසරේ අපූර්වතම ඉලෙක්ට්‍රොනික නිමැවුම් පෙල එකිනෙක හමුවන “Consumer Electronics Show” වලදී Sony වෙතින් පැමිනෙන “BRAVIA” නම් රූපවාහිනී නිෂ්පාදන පෙල දැනට ලොව පවතින සිහිනිතම(thinnest) රූපවාහිනි නිකුතූන් ලෙසට සටහන් වනවා. එහි වන X9000C මෝස්තර පෙලෙහි 4.9mm සිහින් නැතිනම් iPhone 6 සමග සසදද්දී තුනෙන් එකක තරම් සිහින් අඟල් 55-, 65-හා75- …

Continue Reading