වසරේ අපූර්වතම ඉලෙක්ට්‍රොනික නිමැවුම් පෙල එකිනෙක හමුවන “Consumer Electronics Show” වලදී Sony වෙතින් පැමිනෙන “BRAVIA” නම් රූපවාහිනී නිෂ්පාදන පෙල දැනට ලොව පවතින සිහිනිතම(thinnest) රූපවාහිනි නිකුතූන් ලෙසට සටහන් වනවා. එහි වන X9000C මෝස්තර පෙලෙහි 4.9mm සිහින් නැතිනම් iPhone 6 සමග සසදද්දී තුනෙන් එකක තරම් සිහින් අඟල් 55-, 65-හා75- ප්‍රමානයේ නිකූත් පිලිබදව Sony වෙතින් හැදින්වෙන්නේ “a new Floating Style” ලෙසටය. 5.0 Lollipop ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් සංක්‍රිය වන මෙම නිෂ්පාදනයන් සමන්විත වන්නේ වඩාත් තීව්‍ර contrast හා colour ගෙනෙන්නට සමත්වන sony නිපැයුමක් වන ‘4K …

Continue Reading