චීනය අන්තර්ජාලය වෙතට දක්වන්නේ අනවශ්‍ය නිරාවරනයක් ගෙනෙන දැඩි පාලනයකට නතුකල යුතු අවකාශයක් ලෙසටය. සමහර විටක තවමත් ඔවුන් සලකනවා ඇත්තේ තම භූමිය වැනි සීමා නැති නම් සංවෘත මතවාදී අවකාශය ‍රැකගත යුතු වැදගත්ම කාරනා හැටියට විය හැක. චීනයෙන් පැමිනෙන නවතම පුවතක් පවසන්නේ internet භාවිතාකරන සියලුම චීන වැසියන් තම සැබෑ නමින් පමනක් පෙනීසිටීම එලබේන මාර්තු පලමුදා සිට අනිවාර්ය වනු ඇති බවයි. නොයෙකුත් ආයතනයන්, ප්‍රකට පුදගලයන් ගේ නම් වලින් වන ව්‍යාජ ගිනුම්ද මෙම පැමිනෙන නීතිය සමග තහනම් වීම සිදු වෙනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. චීනයේ වන බොහෝ සේවා ආයතනයන් මෙම නව රෙගුලාසි අනූව කටයුතු කරන්නට සූදානම් වන බව පැවසෙන අතර විටින් විට පැමිනෙන නෙක ආකාරගත් දුර්මත, ව්‍යාජ මත ,ව්‍යාජ නියෝජනයන් මේ ඔස්සේ පාලනයට ලක්වෙනු ඇති බවටයි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ. විචාරකයින් පවසන්නේ මේ ආකාරගත් පාලනයක් වැදගත් වන මුත් තවත් අතකින් සමාජය තුල වන විකල්ප මත වාද මතුපිටට ගෙන එන්නට අන්තර්ජාලය තුලින් සිදුවන සේවය මේ ඔස්සේ වැලකීමද නොසැලකිය හැකි බවකි. දැනට මත් අන්තර්ජාලය මත තම හුදකලා අවකාශයක් නිර්මානය කර ගනිමින් සිටින චීනය මේ ඔස්සෙ තවත් ඉදිරි පියවරකට පිවිස ඇති බවටයි ඔවුන්ගේ මතය වන්නේ.