පසු කොරෝනා යුගය කෙබඳු වේවිද? ක්‍රමයෙන් මතවාදී කරලිය ආක්‍රමනය කරමින් ඇති නවතම සංවාදයව ඇත. පොඳුවේ ගත් කල පෙර කොරෝනා සමයේදී ලොව තුල භාවිතාවූ ජීවිත ආකෘති නැවත හමු නොවන ලෙසට වෙනස්කම් වලට භාජනය වී හමාර බව එම හදාරන්නන්ගේ මතය වෙමින් තිබේ. “සමහර සාම්ප්‍රධායික සංස්කෘතික අර්ථ මේ වන විට ජීවිත භාවිතාවලින් ගිලිහී ගොස් ඇති ආකාරය හරිම පුදුම සහගතයි. ඒත් ඒක එහෙම වෙලා තියෙනවා”. ඔවුන් තත්වය පැහැදිලි කරමින් සිටිනවා. “ඒක පුද්ගල්ක අර්ථ වල සිට සමස්ථ රාජ්‍ය අර්ථ දක්වාම විනිද යනවා දකින්නට පුලුවන්” ඔවුන් වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කරනවා. තවමත් හෙට දවස ගැන විස්වාසනීය අර්ථයකට යන්න කාලය ඉක්මන් වැඩියි. කිසියම් උකටලි බවක් එක්ක කාරනා වෙනස් වෙමින් තිබෙනවා. ඔවුන් විචාරන මනස එලස් විවෘතව තබන්නට උත්සාහ කරමින් සිටිනවා.
Pubudu Siriwansa