සියලු දෑ වලට සම්බන්දිත වීමට අවශ්‍යව ඇත(Internet of things). සියලු අයටද සම්බන්දිත විමට අවශ්‍යව තිබේ(Social Network). කඩදාසි භාවිතයෙන් තොර සමාජයයක්( paperless society) එක් දෙසකින් නිර්මානය වෙද්දී තම සියලු කාර්යාලී කටයුතු  පරිගණකයකට සීමා කර ගන්නට හැකි භාවිතාවක් අප අභියසට පැමින ඇත. පැමිනෙන ඩිජිටල් කරනය අයෙකුට භීතිය කැදවමින්ද සිටී. රියදුරන් රහිත වාහන ඇති මාවතක , ශ්‍රමිකයන් අවමවන කර්මාන්තශාලා පරිසරයක කොටින්ම බොහෝ  යාන්ත්‍රික කාරනා ඩිජිටල් බව භාරගන්නට සූදානම් වන පරිසරයක කෙසේ සතු‍ටු වන්නටදැයි ඔවුන් විමසති.

               හදාරන්නන් යෝජනා කර සිටින්නේ මිනිසුන්ට යලිත් වඩ වඩාත් නිර්මානශීලී වන්නට අවකාශ පැමිනෙමින් ඇති බවයි. මිනිස් ඉතිහාස කථාන්දරයේ අස්ථාවර ආහාර හා ආරක්ශාව ගැටලුව විසදා ගනිමින් සංස්කෘතිකයක් ඇරබූ එදා මෙන්ම අදද නව ඇරබුමකට පැමින ඇති බවටයි ඔවුනගේ පැහැදිලි කිරීම වන්නේ. බුද්ධිමත් යාන්ත්‍රික බව මිනිස් දවසේ බොහෝ දෑ භාරගැනීමට සැරසෙන විට පැමිනෙන මෙම අපහසුව පිලිබදව විමතිය පල කරන්නට පවා ඔවුන් පෙලබෙනවා. “තත්වය පෙර කාලයට වඩා බොහෝ සංකීර්න බව සත්‍ය මුත් , දේශපාලනික හා ආර්ථික සාධක වඩාත් අපැහැදිලි ලෙස මිනිසුන් අපැහැදිලි කරමින් තිබෙන මුත් ඔවුනට යලිත් වඩාත් නිර්මානශීලී ජීවිතයකයක් නිර්මානය කරගන්නට අවස්තාව පැමින ඇති බවටයි යෝජන වෙමින් ඇත්තේ.