තොරතුරු ලෝකයේ දැවැන්තයන් අතර internet භාවිතාව ලොව පුරා වඩාත් පුලුල් කරන නෙක ආකාරගත් සැලසුම් විටින් විට පැමිනෙමින් තිබේ. පලවන නවතම පුවතක් පවසන්නේ Facebook ආයතනය අප්‍රිකානු ප්‍රදේශයේ විශාල කොටසක් ආවරනය වන පරිදි නොමිලේ අන්තර්ජාලය ලබාදීමේ අරමුනින් satellite පහසුකම් සපයන ආයතනයක් සමග එකගතාවයකට පැමින ඇති බවයි. මෙම ආයතනය දැනටත් satellite ආධාරයෙන් අප්‍රිකානු විශාල ප්‍රදේශයකට broadband පහසුව සපයන ආයතනය වන අතර මෙම ගිවිසුමෙන් අනතුරුව තවත් satellite දෙකක ආධාරයෙන් ඉදිරි තුන් අවුරුද්දක කාලය තුල තම සේවාවන් වැඩි වපසරියක් කරා ව්‍යාප්ත කරන්නට සැලසුම් කරමින් සිටින බවටයි වාර්ථාවන්නේ. මෙම Avanti’s satellites ආධාරයෙන්  base station වෙතට තරංග ආකාරයෙන් ලබා දෙන අතර එතැන් සිට  Wi-Fi signals සමග භාවිතාකරන්නන් අතර බෙදා හරින්නට කටයුතු කරනු ඇති බවටයි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ. හදාරන්නන් යෝජනා කරන්නේ global productivit ඉහල නැංවීමේලා අන්තර්ජාල පහසුව විශාල සහයක් වනු ඇති බවයි.