මෙයද Chromium මත පදනම්ව නිර්මානය වන තවත් web browser එකකි. , මෙම බ්‍රවුසරය සමග encrypting traffic ඔස්සේ secure හා privacy හොඳින් සු‍රැකෙන වෙබ් සැරියකට ඔබට ඉඩ සලසයි. මෙම බ්‍රවුසරය virtual private network ඔස්සේ ඔබව අන්තර්ජාලය වෙතට සම්බන්ද කරන නිසා වඩාත් ඔබගේ privacyය සුරකින්නට සහය වනු ඇති බවටයි සැලකෙන්නේ. එහිදී ඔබගේ ISP, IP ආදී තොරතුරු tracing වීමේ හැකියාව අහිමි වන අතර ඒ ඔස්සේ අප වෙතට based on location නිසා ලගා වෙන්නට නොහැකි වන වෙබ් අඩවි මෙන්ම සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල දේශන මෙන්ම විටක පැමිනෙන්නට බාදා කරන අධ්‍යාපනික Youtube වැඩසටහන් වලට පවා පිවිසෙන්නට හැකිවනු ඇත. මෙම Globus VPN Browser විසින් ඔබේ සැබෑ IP ලිපිනය සගවන බැවින් වන තාක්ශනයක් ඔස්සේ මෙම පහසුව සලසන අතර මෙම මෘදුකාංගය Windows වල 32-bit හා 64-bit සංස්කරන සමග ක්‍රියාත්මක වන නිදහස් මෘදුකාංග වර්ගයේ එකක් වීම වැඩි පහසුවක් වනු ඇත.

https://www.vpnbrowser.org/release/release-latest.exe