තවත් Mobile World Congress හමුවක අසල සිටින තොරතුරු තාක්ශනය ආශ්‍රිත නිපැයුම් කරුවන්ගේ නව ඉදිරිපත් කිරීම් පිලිබඳව වඩාත් අවධානය දිනා ගන්නා කාලය එලබ ඇත. මේ අතර සිටින Intel ආයතනය පසුගියදා තම gigabit LTE modem එකක් ප්‍රථම වරට ඉදිරිපත් කරමින් එලබෙන යුගයේ තොරතුරු සැකසුම් හ සංනිවේදන අභියෝගයන් වෙතට තමන් සාර්ථකව පිවිසෙමින් ඇති බවට වන නිවේදනයක් කර සිටියාය. ඔවුන් එම ඉදිරිපත් කිරීම සමග පවසා සිටියේ තමන් speeds හා bandwidths අතින් සැලකීමේදී දැනට පවතින cellular technology වලට වඩා සිය ගුනයකින් ඉදිරියෙන් බවකි. විචාරක යින්ට අනූව 5G වෙතට වන ගමනේ තිරනාත්මක සටහනක් බව මෙවා දැනටමත් සටහන් කර හමාරය.
මීට අමතරව Intel වෙතින් පවසන්නේ තමන් නව Atom chips පෙලකටද සූදානම් බවය. Atom C3000 ලෙසට නම්ව එන මෙම නිකුතුව අඩු බැලැති system-on-a-chip ආකරයේ වන අතර ඉහල ගනන හැකියාවක් සමග හොඳින් network, storage, හා IoT devices සදහා සහය සූදානමකින් පැමිනෙන බවකි. වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කරන්නේ 16 cores සැකසුමක් සහිතව 20Gbps encryption/compression හැකියාවක්, 16 SATA 3.0, 16 PCI3, හා 4 USB 3.0. සහයක්ද සහිතව බොහෝ පරිසර තත්වයන් යටතේ ක්‍රියාකාරිතවයට සූදානම්ව පැමිනෙන බවකි. මීට අමතරව Intel ආයතනය තවත් Intel® Xeon® Processor D-1500 Network Series, නිකුතුවක්ද මේ වන විට නිවේදනය කර ඇත. පෙර කී හැකියාවන් හා සමාන බලැති බවක් එම නව නිකුතුවද ගෙනෙන බවටයි පැහැදිලි කර සිටින්නේ.
එලබෙන smart cars, Internet of Things devices, 5G networks වැනි අවශ්‍යතාවයන් සමග හොඳින්ම පෑහෙන නිකුතුන් සදහා කටයුතු කරමින් සිටින ප්‍රකාශ කරන එම ආයතනය එලබෙන කාලයේදී Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE, IEEE, 3GPP, Verizon, AT&T වැනි ප්‍රධාන පෙලේ ආයතනයන් රාශියක් සමග නව නිපැයුම් වලට සහය දක්වන්නට සූදානම් බවට සටහන් වනවා.