මෙම මාසය ආරම්භයේදී AMD ආයතනය තම මීලග Processer හැකියාව පිලිබන්දව තොරතුරු ප්‍රකාශකර සිටියේ 16 cores හා 32 threads වලින් සමන්විත හැකියාවක් ලෙසටය. මේ වන විට intel ආයතනය්ද තම මීලග ප්‍රොසෙසර් හැකියාව ( X-Series chips) පිලිබන්දව් අකරුනු හෙලිකරන්නට කටයුතු කරමින් සිටී. Core i9 processor පරම්පරව ගැන පැහැදිලි කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ 18 cores හා 36 threads හැකියාවක් ගැනය. මෙම  X-Series වලදී තම ප්‍රොසෙසරයන් විවිධ හැකියා මට්ටමින් ලබා ගනට හැකිවන පරාසයකදී නිකුත්වන අතර ඩොලර් 999 සිට 1999 දක්වා විවිධ මිල ගනන් වලට වන බවට ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මූලිකව clock speed පිලිබන්දව සැලකීමේදී 3.3GHz වන අතර 10, 12, 14, හා 16 cores වලින් සමන්විත වන බවටයි පැහැදිලි කරන්නේ. මෙම X-Series chips  සදහා Intel වල  x299 chipset ආශ්‍රිත මව්පුවරු අවශ්‍යවන අතර එම x299-based motherboards එලබෙන නුදුරු කාලයේම වෙළඳ පොලට පැමිනෙන බවටයි නිවේදනය වන්නේ.