ජපන් ජතික එහි නිර්මාතෘවරයා පවසා සිටියේ එය most interesting wearables of the year වනු ඇති බවකි. ඉදිරිපත්වූ promotional videoව පැහැදිලි කර සිටියේ එය මොනතරම් සුව පහසු, සැකසුරුවම් භාවිතාවක් ගෙනවිත් දෛනික ජීවිතයේ ඔබ වටා ඇති තොරතුරු උපාංග සදහා කුඩ ඇගිලි චලනයකින් පමනක් හැකි වනවාද යන්නය. සැබැවින්ම මෙම කථාන්දරයේ කථා නායක වූවේ පලඳින ඇගිලි මුදුවක් පමනී. එහි වන සංවේදක ඇසුරින් එය පැලඳ කරන කුඩා චලනයකට ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයේ මීලග ගීතය වෙතට යන්නට, පැමින ඇති පනිවිඩයක් කියවන්නට , ස්මාර්ට් TV යන්ත්‍රය මෙහෙයවන්නට වැනි බොහෝ කටයුතු සදහා අවශ්‍ය වූවේ මෙහෙයුම් ලබන උපකරනයට ස්ථාපනය කර ගන්නා app මෘදුකාංගය මතට එම චලනය සදහා අදාල මෙහෙයුම පිලිබදව ගිවිසීමක් පමනී. මුදුවෙහිම වන කුඩා ස්විචයක් ඇසුරින් එය අවධිකරවා අදාල gestureය ලබා දීම පමනක් ඔස්සේ එම භාවිතාව වර්නනාවී තිබිනි.
මේ වනවිට තත්වය වෙනස් වෙමින් එම උපාංගය වෙතට පැමිනෙමින් ඇති පිලිගැනීම වන්නේ එය “the worst product ever made” ලෙසටය. බොහෝ විට අදාල මෙහෙයුම ලබාදෙන්නට නැවත නැවත සිදුවීම, wireless chargerය අක්‍රිය වීම.මෙන්ම එහි ප්‍රධාන කාර්යය වූ Ring App එකෙහි නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය ලබන්නට එම appමෘදුකාංගය නැවත නැවත අවධිකරවන්නට සිදුවීම ලෙසට එම දුර්වලතා හඳුනා ගනිමින් සිටී. කෙසේ වෙතත් එහි නිර්මාතෲවරුන් පවසන්නේ මෙම $269 මිලැති පැලඳුමෙහි මීලග සංස්කරනය මෙම බොහෝ දුර්වලතා වලින් තොර වනු ඇති බවකි.