පලවන මාධ්‍ය වාර්ථා පවසන්නේ ISIS වෙතින් Facebook CEO Mark Zuckerberg හා Twitter CEO Jack Dorsey වෙතට විනාඩි 25ක තර්ජනාත්මක පනිවිඬයක් ‍රැගත් වීඩියෝවක් නිකුත් කොට ඇති බවටයි. “the sons of the Caliphate army.” නම් කන්ඩායමක නාමයෙන් පැමින ඇති මෙම වීඩියෝවෙන් ඔවුන් චෝදනා කර සිටින්නේ Facebook හා Twitter අඩවි වලින් violence හා terrorism දිරි ගන්වන ආකාරයේ පලකිරිම් ඉවත්කරන්නට කටයුතු කිරීමට එරෙහිවයි. පසුගිය වාර්ථාවලට අනූව 10,000 වැඩි Facebook accounts හා  150 Facebook groups මෙන්ම 5,000 Twitter profiles වැඩි ප්‍රමානයක් මෙම කන්ඩායම් වලට අයත් hackers වරු විසින් අත්පත්කොට ගෙන තම ආධාර කරුවන් අතට පත්කර ඇති බවයි. මෙම සතියේදී Barcelona වල පැවති Mobile World Congress වලදීද Zuckerberg පවසා සිටියේ තම අඩවිවලදී මේ ආකරයේ කටයුතු වලට ඉඩ නොදෙන බවට වන අතර සතිය මුලදී Twitter පවසුවේ තමන්  Islamic State හා සම්බන්දිත ගිනුම 125,000 පමන suspended කරන්නට කටයුතු කර ඇති බවයි.