කාර්යාල පසුබිමකදීම පමනක් නොව පුද්ගල මට්ටමේදීද ලිපිකටයුතු , ඉදිරිපත් කිරීමක් , සරල ගනනයන් ගෙන් සැදි සටහනක් වැනි අවශ්‍යතා නිරන්තරයෙන් හමුවන්නකි. Microsoft සමාගමේ Office මෘදුකාංග කට්ටලය ඔවුනගේ දෙවන ප්‍රධානතම නිකුතුව වන්නේත් ලොව තුල අති බහුතරයකගේ භාවිතාව ලබන්නෙත් ඒනිසා විය යුතුය. මිල අධික මෘදුකාංග කට්ටලයක් වන මෙම පහසුකම් බොහෝ දුරට ගෙනෙන හා එම ගොනු වර්ග සමග කටයුතු කල හැකි විකල්ප මෘදුකාංග කට්ටල කිහිපයක්ද මේ වන විට විවිධ කන්ඩායම් හරහා නිකුත්ව තිබෙනු දැකිය හැක. මේ වන විට මෙම මෘදුකාංගද ඒවායේ මුල් සංස්කරන වලදී මෙන් නොව වඩාත් දියුනුව Microsoft Office මෘදුකාංග කට්ටලයට ආසන්න මට්ටමක සේවයක් ලබා දෙන්නට හැකි නිමැවුමකින් පැමින තිබීමද දැකිය හැකිය. LibreOffice යනු මේ ආකාරයේ Windows, Macintosh, Linux වැනි සියලුම ප්‍රධාන පෙලේ මෙහෙයුම් පද්ධති සමග කටයුතු කරන්නට සූදානම්ව ඇති Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base ලෙසට නම් වන සේවාවන් කට්ටලයක් ගෙනෙන මෘදුකාංග බන්ඩලයක් ලෙසට පිලි ගැනේ. පහත දැක්වෙන බැදියාව ඔස්සේ පිවිස එම මෘදුකාංග ගොනුවේ නවතම සංස්කරනය බාගතකර ගැනීමට ඔබටද හැකිවනු ඇත.

http://ftp5.gwdg.de/pub/tdf/libreoffice/stable/4.3.5/win/x86/LibreOffice_4.3.5_Win_x86.msi