අද ශ්‍රීලංකා වෙලාවෙන් රාත්‍රී 8.30 වන විට Microsoft ආයතනයෙන් නිවේදනය වී ඇති හමුව පිලිබද වඩාත් අවධානය යොමුව ඇත්තේ Windows 11 නැතිනම් මීලග Microsoft ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙසට නම් වීමේ ඉඩක් ඇති නිසාය. හදාරන්නන් පවසන්නේ වින්ඩෝස් වල මීලග සංධිස්ථානය වඩාත් ආකර්ෂනීය පෙනුමක්, ගලායාමක් සහිත ක්ලෞඩ් කරනය මෙන්ම AI කරනයෙන් ඔපවත්වූ එකක් වනු ඇතැයි යන්නය. ඔවුන් පෙනවා දෙන්නේ තව දුරටත් දෘඩාංග මට්ටමින් මෙන්ම මෘදුකාංග මට්ටමින් අත්පත් කරගත හැකි ආකර්ෂනීය හැරවුම් ලක්ෂ සදහා වන ඉඩ කඩ අවම බවයි. නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය “පරිගනකය” ලෙසට වඩා පරිගණක බවක් දෙසට වනු ඇති බවට බලාපොරොත්තුවිය හැක්කේ එබැවිනි.
Pubudu Siriwansa