කලකට ඉහතදී පැලෑෂ් ප්ලේයරය යනු අන්තර්ජාල භාවිතාවේ වර්ණවත්ම අත්දැකීමක්ව පැවතුනි. ක්‍රමයෙන් වැඩි අවධානයට වෙතට වන ඉරණම මේ භාවිතාව වෙතටද පැමිනුනි. එනම් අනවසර පිවිසෙන්නන්ගේ අවධානය වැඩිපුර ලබා ගන්නට මෙම භවිතාවට සිදුවිනි. ක්‍රමයෙන් අන්තර්ජාල තුල බහුල හානිකර අත්දැකීම් කැඳවනක් බවට පැලෑෂ් පත්වුනු අතර ක්‍රමයෙන් මෙහි භාවිතාව අවමවන්නට පටන් ගති. බ්‍රවුසරවල සිට මෙහෙයුම් පද්ධති දක්වාම මෙම අහිතකර බව පි‍ටුදකින්නට විටින් විට තාවකාලික පියවර ගත් අතර මේ වන විට මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතන නිවේදනය කරන්නේ තම සමස්ථ මෙහෙයුම් පද්ධති වපසරියෙන්ම Adobe Flash Playerය ඉවත් කිරීම සදහා මේ වන විට තොරාගත හැකි යවත්කාලීනයක් (optional update) නිකුත් කර ඇති බවකි.

  • Pubudu Siriwansa
#siriwansa