පසුගිය ගංවතුර සමයෙහි facebook භාවිතකරන්නන් අතරින් අදාල පෙදෙස්වල වෙසෙන්නන්ගේ ගිනුම් භාවිතාවෙදී හමුඩූ භාවිතාවක් ලෙසට Safety Chack අංගය ආම්තක විය නොහැක. 2011 කාලයෙහි ජපානය මුහුන දුන් දරුනු ගනයේ භූමිකපාවේදී මහත් භාවිතාවක් ගෙනෙන අංගයක් ලෙසට හඳුන අගන්නා ලද  මෙම අංගය ඊයේ දිනයේදී ඇමරිකාවේ Orlando වලදී සිදුවූ සමූහ වෙඩි තැබීමට අනතුරුව අදාල ප්‍රදේශය සදහා සංක්‍රීය වූ බවටයි දැක්වෙන්නේ. වාර්ථා පෙන්වා දෙන්නේ 2016 මැයි මාසය දක්ව කාලය සැලකීමේදී මෙම අංගය 28 වතාවක් සංක්‍රියව ඇති අතර ඉන් 17 වතාවක්ම මෙම වසරට අදාලව සංක්‍රියව ඇති බවට කිය වෙනවා. 2015 නොවැම්බරයේ පැරීසියේදි සිදුවූ ත්‍රස්ථවාදී බෝම්බ පුපුරවා ගැනීමේදී පලමුව ත්‍රස්ථ ක්‍රියාවක් ආශ්‍රිතව පලමු සංක්‍රිය වීම සිදුවුනු අතර පසුව ස්වභාවික විපත් ආශ්‍රිතවද සංක්‍රිය වන්නට කටයුතු කර ඇති බවටයි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ.  සමාජජාලා භාවිතයේදී බොහෝ පිරිස් තම වෙසෙන පෙදෙස දක්වන්නට අකමැත්තක්ද දක්වන මුත් මෙවැනි අංග ඇසුරෙන් පහසුවෙන් තම හිතවතුන් සමග ගැටලුකාරි අවස්ථාවකදී තමන්ගේ නිරුපද්‍රිත බව හෝ ගැටලුකාරී බව පහසුවෙන් දන්වා සිටින්නට හැකිවිම පහසුවක් වනු ඇති බවටයි හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ.