Back to Top

94 77 34 9191 6

headerfacebook headerlinkedin headertwitter

ඔබේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය සදහා හෝ පවතින වෙබ් අඩවියෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල සදහා අපව තොරාගත යුත්තේ ...

දස වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් වෙබ් අඩවි සමග කටයුතු කරතිබීම.
පූර්ණකාලීනව වෙබ් අඩවි සමග කටයුතු කරමින් සිටින්නන් වීම.
දැනට වෙබ් අඩවිය 300 කට වඩා නිර්මාණය කර තිබිම.
සමාජ ජලා පි‍ටු විශාල ප්‍රමානයක් නඩත්තු කරමින් සිටීම.
නීතියට හා සදාචාරයට එකගව සෑම විටම කටයුතු කරන්නන් වීම.
අන්තර්ජාලය මත විවෘතව පෙනී සිටිමින් නෙක විෂයන් ගැන වන ලිපි සටහන් ඔස්සේ දෛනිකව දහස්ගනනකගේ අවධානය ලබා ගනිමින් සිටිනන් වීම.
දෛනිකව අන්තර්ජාලයේ නව ස්වභාවයන් හදාරමින් ඔබගේ ව්‍යාපෘතිය පිලිබඳව දැන්වත් කරන්නට සූදානමින් සිටීම.

දුරකථන අංක

0773491916
0701683163
0362233741
0362235237

ඊමේල්
siriwansa@gmail.com
pubudusiriwansa@gmail.com
mail@siriwansa.info

siriwansa
Pubudu Siriwansa
(Web Designer.
Web Developer.
Social Media Specialist.
Digitak Marketer.)

Avissawella.Com

සැබවින්ම අවිස්සාවේල්ල නගරය සොඳුරු පුරවරයකි. එය ඓතිහාසික වන්නේ රජ දවස සීතාවක රාජධානියේ කේද්‍රස්ථානය සමීපකොටම පිහිටා ඇති නිසාය. අදද ඓතිහාසික වටිනාකම් ඇති  ස්ථාන නගරය තුල බොහොමයකි. එහි ආර්ථික වටිනාකම්ද අපමනය. අතීතයේ සිටම ආර්ථික භෝගයන් සදහා විශාල ඉඩකඩක් මෙම නගරය වටාම වෙන්ව තිබුනා සේම අදවන විට ලංකාවේ ප්‍රධානතම ආර්ථික උද්‍යානයක්ද පිහිටා ඇත. එය අලංකාරයෙන්ද අනූන නගරයක් වන්නේ අලංකාර ගංගා කොමලියකගේ පහස සේම නගරය වටා වන අපූරව කඳුපෙල නිසාය. මාගේ වෑයම වන්නේ මේ අපූර්ව නගරයේ වන ආර්ථික වටිනාකම්, ඓතිහාසික වටිනාකම් මෙන්ම ස්වභාවික වටිනා කම් එක අඩවියකට ගොනුකර ලන්නටය.

Pariganakaya.Com

වසර දස දහස් ගනනක් පුරාවට සිදුවුනු නෙක අපමන ස්වාභාවික අත්හදා බැලීම් අවසානයේ නිර්මානය වන සරල ප්‍රාථමික තරු අළු සෙලවුමක් පැමින ඇති දුර විස්මිතය. එම දිගු කථාන්දරය හා සැසදෙන විට නිමේශයක් බඳු මිනිස් වර්ගයාගේ සටහනෙහි ඔවුන් අත්පත්කරගත් අපමනක් දෑ අතර “තොරතුරු තාක්ෂනයට” හිමි වන්නේ වඩාත් ගැබුරින් වන සටහන් වීමකි. දුර හා කාලය පිලිබදව වූ මිනිස් සීමාවන් එය දිනෙන් දින වඩාත් සාර්ථකව අවසන් කර දමමින් සිටීම මෙහි වන වඩාත්ම අපූරු සිදුවීමය.

Avissawella.Store

Truly Avissawella is a beautiful city.The cultural value of the city is mainly as the kingdom of Seethawaka is located in close proximity to Avissawella even at present there are places with a great heritage value within the city limits. The commercial value of it is immense. Sense of ancient days this area is known for its agriculture. And even today a major industrial park is located in Avissawella. The beauty of this grate city is mainly as one of the four main revers run through it and it is surrounded by a scenic mountain range.

Deraniyagala.Com

දැරණියගල ප්‍රදේශය සදහා අතීතයේදී නම් කිහිපයකින් හැඳින්වූ බවට තොරතුරුවේ. දරණේගල යන්න ලෙසට කඳු මැද ණුවර ලෙසටද එයින් පසුව අද ව්‍යහාර වන දැරණියගල යන්නත් භාවිතයට පත්ව ඇත. දරණුවක් ලෙසට දර්ශනය වන සේ පිහිටි අලංකාර කඳු වලල්ලක් මෙම නගරය වටා පිහිටා තිබීම හේතුවක් වන්නට ඇත. මෙම ගම මැදින් ගලා බස්නා සීතාවක නඳිය පෙර කාලයේ මාගල් ගඟ ලෙසටද පසුව සිතුවක ගඟ ලෙසටද නාම කරනය ව තිබූ බව පිලිගැනේ.

DigitalAgencyLK.Com

At DigitalAgencyLK our passion is to provide innovative, highly functional, visually appealing and feature-rich website designs and mobile applications as well as the digital marketing programs that drive business growth.

Eheliyagoda.Com

Eheliyagoda is a town in Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka. It is located approximately 47 km (29 mi) east of Colombo.

VisitingSrilanka.Com

Sri Lanka (formerly Ceylon) is an island nation south of India in the Indian Ocean. Its diverse landscapes range from rainforest and arid plains to highlands and sandy beaches. It’s famed for its ancient Buddhist ruins, including the 5th-century citadel Sigiriya, with its palace and frescoes. The city of Anuradhapura, Sri Lanka’s ancient capital, has many ruins dating back more than 2,000 years.

Nowlk.Com

My web design team that creates content and develops the distribution platforms to tell your brand’s story and engage with your customers. Some of our capabilities include: e-commerce website development, web design, creative, digital marketing, content creation and branding.
We partner with clients in various industries such as: fashion, luxury, finance, food and beverage, lifestyle, technology, and entertainment.

Yatiyanthota.Com

This area is controled by Meedeniya Adikaram and it was Situated in King Seethawaka Rajasinghe era.After that ,at 1944 under the british empirement this are had been divided in to 11 Division.those areas were belongs to Dehigampal Korale and Patha Bulathgama .

Kosgama.Com

KosgamaKosgama is a small town in Colombo District, Sri Lanka. Located 46km from Colombo, on the A4 highway, it is also served by the Kelani Valley Railway Line. The town is administered by the Seethawaka Pradeshiya Sabha.