පැමිනෙමින් ඇති නවතම තොරතුරු පැහැදිලි කරන්නේ Redstone සමග Interactive Live Tiles භාවිතාවක් සූදානම් වෙමින් ඇති බවකි. පැමිනෙන්නට නියමිත windows 10 සදහා වන ප්‍රථම ප්‍රධාන යාවත්කාලීනය  Redstone නම් සංකේත නාමය සමග මේ වන විට බලාපොරොත්තුවෙන් ඇති අතර එහි වන සමහර අංගයන් පිලිබදව මේ වන විට  windows 10 පෙර සංස්කරන ලෙසට අත් හදා බලන්නන් සදහා වන builds සමග පැමිනෙමින් ඇති බවටයි පෙනෙන්නට ඇත්තේ. මෙම නිකුතුව සමග දැනට හඳුනා ගෙන ඇති දුර්වලතා පිලිසකර වීමට නියමිත අතර Edge browser සදහා දියුනු කිරීම කිසිපයක්ම ‍රැගෙන එන බවට තොරතුරු පලවෙමින් තිබෙනවා. OneCore මෙහිදී කැපී පෙනෙන අංගයක් වීමට නියමිත අතර ආයතනයේ ප්‍රධාන ඉලක්කයක් ලෙසට මෙම දියුනු කිරීම් පැමිනෙන්නට නියමිත බවටයි බලාපොරොත්තුව වන්නේ.  හදාරන්නන්ගේ වැඩි අවධානයක් දිනා ගෙන ඇත්තේ Live Tiles වල දියුනු කරනු ලබන Interactive හැකියාව වන අතර වැඩිකොට මෙම දියුනු කිරීම windows phone දෙසට වන්නට සිදුවනු ඇති බවටයි සමහර හදාරන්නන්ගේ අදහස වන්නේ. වැඩි දුරටත් පැවසෙන්නේ second Redstone සස්කරනයක් සමග මෙම පැමිනීම බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි.