වෙබ් අවකාශය තුල වන අප විවිධ අනන්‍යතා සුරකින්නේ අවසරපදයක ඇසුරෙන් වීම තවමත් සාමාන්‍ය භාවිතාව වේ. වඩාත් සංකීර්න අවසරපද භාවිතාව වැදගත් වන්නේ එවා එක් දෙසකින් තවකෙකුට උපකල්පනය කිරීමට අපහසු වනවා නිසාම සේම යාන්ත්‍රික ක්‍රම ඔස්සේද නිර්නයට අපහසුවීම වැදගත් නිසා වේ. වර්ථමානයේ සාමාන්‍ය භාවිතාකරන්නෙකු සැලකීමේදීද අවසර පද කිහිපයක් සමග කටයුතු කරන්නට වීමද සාමාන්‍ය කාරනයක් වනවා සේම එකම අවසර පදය ගිනුම් කිහිපයක් සදහා භාවිතාකිරීමේ දී යම් වරදකින් පහර දෙන්නෙකු අතට එක් අවසර පදයක් අත්වීම සියලුම ගිනුම් සදහා දොර විවෘතවීමේ අභියෝගයටද දොර විවෘත කරවයි. මේ සදහා වන විසදුමක් ලෙසට පිලිගැනෙන්නේ Password Manager මෘදුකාංගයක් භාවිතාකිරීම වේ. RoboForm යනු Password Manager හා Web Form Filler මෘදුකාංගයක් ලෙසට කටයුතු කරන අතර faster, easier, secure ගුනාංග වලින් යුත් මෘදුකාංගයක් ලෙසටද පිලි ගැනීමකට ලක්වූවකි. එක් Master Password මතක තබා ගැනීමක් ඔස්සේ ගිනුම් රාශියකට පහසුවෙන් අවසර පද පහසුව ලබා ගන්නට මෙන්ම forms පිරවිමක අවශ්‍යතාවයකදීද ස්වංක්‍රීයව එය කර දෙන්නට මෙම මෘදුකාංගය සහයට එනු ඇත. Chrome, Safari iPhone/iPad Android සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නට සූදානම්ව මෙම මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරනය පහත දැක්වෙන බෑදියාව ඔස්සේ ඔබටද ලබා ගන්නට හැකි වනු ඇත.

http://www.roboform.com/dist/AiRoboForm.exe