අවිස්සාවෙල්ල රත්නපුර ප්‍රධාන මාවතෙහි යන එන්නෙකුට බෝධි මළුව කඩමඬිය හමුවේ. මෙම කඩමන්ඪියට ඔබ්බෙන් පිහිටා ඇති ශ්‍රී නාග බෝධි විහාරයද වේ. අතීතයේද සීතාවක සබරගමුව ප්‍රධාන මාවත අද්දර පිහිටා තිබුනු මෙම විහාරයෙහි වසර 800කට වඩා පැරනි යැයි සැලකෙන විශාල නා වෘක්ෂයක්ද වේ. එදා සීතවක රජ දවස කෝට්ටේ සිට වැඩමකරන ලද දන්ත දාතූන් වහසේ වැඩි ආරක්ශාව සදහා දෙල්ගමුව විහාරස්ථානය වෙතට වැඩම කරවන අතරතුර මෙම නා සෙවනෙහි තැන්පත්කර තබන්නට ඇති බවටයි හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ. බැතිමතුන් අතර හාස්කම් සහිත මෙම නා බෝධිය අදද වන්දනමානවලට පාත්‍රවෙන් වැඩ සිටින අතර එහි වැඩි ආරක්ශාව සදහා යකඩ වැටකද ආධරය ල්;අබා දී ඇත.