මෑතකදී Windows පිලිබදව මතවාදීව පැමිනි ගැටලුවක් වූවේ start මෙනුව ඉක්මවා යන්නට ඔවුන් ආයතනයක් ලෙසට තවමත් අසමත්වී ඇතිය යන්නය. වසර ගනනාවකට පෙර පැමිනි Windows පෙර සංස්කරනයක් සදහා මුලින්ම start මෙනුව නිර්මාණය කල පුදගලයා පවා මේ පිලිබදව තම මතය දක්වා තිබිනි. තවත් දෙසකින් සැලකීමේදී windows 8 අසමත්qවීම පිලිබදව වන විවේචනයන් අතර වඩාත් ප්‍රායෝගිකම මතයක් වූවේ start මෙනුව අහිමිවීම Desktop භාවිතාවට කර ඇති අවහිරය සදහා සාමානය භාවිතාකරන්නන් හට සමාව දීම අනවශ්‍ය බව එය භාවිතයට ගැනීම වැලකීමෙන් බහුතරයක් ඔප්පුකර ඇති බවය.
සැබෑව නම් Pc පරිසරයකදී start මෙනුව මග හරින්නට නොහැකිවීමට විකල්පයක් තවමත් පැමින නැති වීමය. සමහර විටකදා අනාගතයේදී cortana වැනි ශ්‍රවය විකල්පයක් විසින් භාවිතකරන්නා හට තම පරිගණකය සදහා වන සරල මෙහෙයුම් සදහා හොඳින් අනුගත වුවහොත් හැරෙන්නට පෙනෙන තෙක්මානයක වෙන විකල්යක් නොපෙනෙන බව හදාරන්නන්ගේ මතයයි. Microsoft සමාගම තම windows 10 සමග start මෙනුව හොඳින් නවීකරනය කර ඇති බව මේ වන විට පිලිගනිමින් තිබේ. Live Tiles ඔස්සේ වඩාත් එම මොහොත වෙත පැමිනෙන්නට වන windows 8 සමග පැමිනි හැකියවද ‍රැගෙන තම screenයේ ප්‍රමානය මෙන්ම තම භාවිතාව අනුව start menuව සුසර කර ගැනීමේ හැකියාව පැමින තිබිම  බොහෝ හදරන්නන්ගේ සතුටට කරුනක් ලෙසට දක්වමින් සිටිනවා.